Co w Prawie Piszczy | Zaświadczenia z EDG – teraz przez www
2847
post-template-default,single,single-post,postid-2847,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Zaświadczenia z EDG – teraz przez www

 

www.sxc.hu

31 grudnia 2011 r. utraciły moc ostatnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej dotyczące ewidencji działalności gospodarczej.

Z tą samą datą zakończyła się migracja danych zgromadzonych w gminnych ewidencjach działalności gospodarczej do  Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) utworzonej na mocy art. 23 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.CEIDG jest to ewidencja prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a jej zadaniem jest

1)   ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

2)   udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

3)   umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

4)   umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej lub w inny sposób, środkami komunikacji elektronicznej.

Na początek sprawdziliśmy opcję wyszukiwania przedsiębiorców i udostępniania danych.

Do tej pory zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i o danych przedsiębiorcy osoba zainteresowana uzyskiwała po złożeniu uzasadnionego i opłaconego wniosku do odpowiedniego urzędu gminy.

Od 1 stycznia 2012 r. zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych (zdefiniowanych w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.) mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Jest to znaczne uproszczenie, oszczędzające czas i pieniądze.

Zaznaczamy jednak, że w CEIDG nie znajdziemy informacji archiwalnych – tj. o przedsiębiorcach wykreślonych z ewidencji przed 1.07.2011 r.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

Autor: Joanna Kowalczyk

MANAGER / LEGAL ADVISOR

joanna.kowalczyk@olesinski.com

Więcej

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj