Co w Prawie Piszczy | Liberalizacja przepisów dotyczących oznaczania towarów ceną
4304
post-template-default,single,single-post,postid-4304,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Liberalizacja przepisów dotyczących oznaczania towarów ceną

Ministerstwo Gospodarki opublikowało niedawno długo oczekiwany projekt rozporządzenia wykonawczego do nowej ustawy o cenach (tj. ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług) – dalej „Projekt”, „Rozporządzenie”.

Rozporządzenie zastępuje dotychczasowe przepisy wykonawcze starej ustawy o cenach (tj. ustawy o cenach z dnia ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.), które były nie tylko niezrozumiałe, ale przede wszystkim nakładały na przedsiębiorców więcej obowiązków niż wynikało to z przepisów unijnych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom).

Wprawdzie już nowa ustawa o cenach zniosła obowiązek podwójnego oznaczania towarów ceną (zrezygnowano z rozróżnienia pojęć „oznaczanie ceną” i „uwidacznianie ceny”), jednak dopiero wejście w życie nowych przepisów wykonawczych jednoznacznie sprecyzuje obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie i pozwoli im spać spokojnie, bez obaw o wynik ewentualnych kontroli Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z oczekiwaniami, nowe przepisy są znacznie bardziej liberalne od poprzednio obowiązujących. Samo Ministerstwo wskazuje w uzasadnieniu Projektu, że przyczyni się on do zmniejszenia obciążeń w stosunku do przedsiębiorców, które były – pod rządami starych przepisów – nadmierne.

Na gruncie nowego rozporządzenia przedsiębiorcy będą zobowiązani jedynie do uwidaczniania cen towarów. Oznacza to, że ceny mają być uwidaczniane w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na towarach, bezpośrednio przy nich, w bliskości towarów których dotyczą, tak aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego towaru, zwłaszcza podobnego.

Rozporządzenie jedynie przykładowo wskazuje, że uwidocznienie ceny następuje poprzez jej zamieszczenie:

– na wywieszce (zdefiniowanej jako etykieta, tabliczka lub plakat, ewentualnie wyświetlacz elektroniczny),

– w cenniku,

– w katalogu,

– na obwolucie,

– w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Otwarty katalog sposobów uwidaczniania cen oznacza pozostawienie w tym zakresie przedsiębiorcom szerokiego zakresu swobody.

Mimo, że nowe przepisy mają znacznie złagodzić obowiązki nakładane na przedsiębiorców, należy mieć na uwadze, że cena nadal powinna być określona jednoznacznie, a przede wszystkim w taki sposób, który będzie uniemożliwiał wprowadzenie konsumenta w błąd.

Oczywiście kierunek zmian w powyższym zakresie należy ocenić pozytywnie, jednak należy mieć na uwadze, że jest to dopiero projekt rozporządzenia. Obecnie Ministerstwo Gospodarki zaprasza do konsultacji społecznych Projektu. Uwagi można zgłaszać do 19 czerwca 2015 r.

(http://www.mg.gov.pl/node/24021).

Wejście w życie ostatecznej wersji rozporządzenia musi nastąpić 1 stycznia 2016 r. Z kolei do 30 września 2016 r. przedsiębiorcy będą mieli czas na dostosowanie się do nowych zasad.

Autor: Joanna Kowalczyk

MANAGER / LEGAL ADVISOR

joanna.kowalczyk@olesinski.com

Więcej

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj