Co w Prawie Piszczy | Kary dla emitentów, zarządów i rad nadzorczych jednak niższe?
5183
post-template-default,single,single-post,postid-5183,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Kary dla emitentów, zarządów i rad nadzorczych jednak niższe?

Pod koniec lutego Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej obniżając sankcje grożące za naruszenie obowiązków informacyjnych w odniesieniu do pierwotnego projektu ustawy. Nadal są one znacznie wyższe od obecnych, ale w porównaniu do poprzedniej wersji projektu uległy znacznemu obniżeniu.

Prace Sejmu nad implementacją Dyrektywy Transparency II nabrały tempa (w sposób charakterystyczny dla tej kadencji), co jest jak najbardziej uzasadnione – zmiany powinny być wdrożone już w listopadzie zeszłego roku. Dnia 26.02.2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i projekt został przesłany do Senatu w celu prowadzenia dalszych prac.

Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić obniżenie wspomnianych sankcji (możliwych do nałożenia w sytuacji niewypełnienia lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych, np. związanych z przekazywaniem raportów bieżących), dopasowujących je do polskich realiów gospodarczych, średniej kapitalizacji polskiej spółki giełdowej itp. Ustawodawca europejski tworząc Transparency II brał przecież pod uwagę sytuację giełd zachodnioeuropejskich, nie uwzględniając zdecydowanie skromniejszych rynków naszej części Europy.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem, kara administracyjna może maksymalnie wynieść:

5 000 000 złotych na spółkę za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych (obniżenie z pierwotnych 40 000 000 złotych),

– 1 000 000 złotych na członka zarządu (obniżenie z pierwotnych 8 000 000 złotych),

– 50 000 złotych na członka rady nadzorczej (obniżenie z pierwotnych 8 000 000 złotych),

5 000 000 złotych w przypadku podmiotów innych niż osoba fizyczna za niepoinformowanie o stanie posiadania znacznego pakietu akcji (obniżenie z pierwotnych 40 000 000 złotych),

1 000 000 złotych na osobę fizyczną za niepoinformowanie o stanie posiadania znacznego pakietu akcji (obniżenie z pierwotnych 8 000 000 złotych).

Pomimo tego i tak wzrost kar jest znaczny w porównaniu z wysokościami obowiązującymi aktualnie.

Niezależnie powstaje pytanie o zgodność polskiej regulacji z prawem unijnym (w Transparency II kwoty maksymalnych kar, które miały wprowadzić Państwa Członkowskie, wynoszą odpowiednio 10 000 000 i 2 000 000 euro). Ale to już akurat nie problem emitentów.

Autor: Cyryl Szudra

SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

cyryl.szudra@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj