Co w Prawie Piszczy | Kluczowa zmiana systemu rejestracji znaków towarowych
5278
post-template-default,single,single-post,postid-5278,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Kluczowa zmiana systemu rejestracji znaków towarowych

15 kwietnia 2016 r., sześć miesięcy po jej uchwaleniu, weszła w życie istotna zmiana ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowelizacja (ustawa z dnia 11 cialis over the counter września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2015 r. poz. 1615) diametralnie zmienia system rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP, Urząd) – o czym informowaliśmy m.in. na naszym blogu, w newsletterze i alercie prawnym oraz w Gazecie Prawnej (19 kwietnia 2016 r).

Rejestracja znaku towarowego jest podstawą dbałości o ochronę i rozwój marki wypracowanej przez przedsiębiorcę. Znacznie ułatwia walkę z nieuczciwymi konkurentami podszywającymi się pod renomowanych producentów czy dostawców usług, pozwala na efektywne zwiększanie wartości udziałów w spółkach oraz zabezpiecza możliwości ekspansji na inne rynki.

W dotychczasowym modelu, UPRP – urząd odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o rejestrację znaków zgłaszanych w Polsce – był aktywnym organem zobowiązanym do ochrony praw przedsiębiorców którzy zarejestrowali swoje znaki towarowe w tym urzędzie. Model taki (nazywany „badawczym”) nakładał na UPRP szereg obowiązków. Jednym z zadań Urzędu było blokowanie rejestracji znaków towarowych, które mogłyby konfliktować z już istniejącymi prawami.

Upraszczając, UPRP z własnej inicjatywy badał, czy nowe znaki zgłaszane do rejestracji nie są identyczne ze znakami już zarejestrowanymi. Gdy wykrył potencjalny konflikt, oddalał wniosek o rejestrację – bez potrzeby jakiejkolwiek aktywności ze strony uprawnionych do wcześniejszych znaków. Takie podejście znacznie wydłużało czas postępowania, jednak zwiększało pewność i stabilność przyznanych praw, a także znacznie utrudniało późniejsze podważenie decyzji UPRP (w drodze wniosku o unieważnienie lub sprzeciwu, na wniesienie którego każdy miał 6 miesięcy od daty urzędowej publikacji informacji o udzieleniu prawa).

W wyniku zmiany ustawy, wprowadzony został tzw. „model sprzeciwowy”, funkcjonujący w różnych odmianach w większości państw europejskich oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Model taki ogranicza obowiązki UPRP, dzięki czemu znacznie skrócony zostanie czas trwania postępowania.

Od 15 kwietnia, badając zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji,  UPRP nie jest zobligowany do badania ewentualnych konfliktów nowych znaków z już istniejącymi prawami – a ewentualna aktywność w tym zakresie  zależy wyłącznie od inicjatywy strony. W dalszym ciągu możliwe jest zablokowanie rejestracji poprzez zgłoszenie zasadnego sprzeciwu. Czas na jego złożenie został jednak znacznie skrócony – do 3 miesięcy, przy czym termin ten jest obecnie liczony od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku do rejestracji (a nie jak wcześniej – od publikacji informacji o udzieleniu prawa). Co istotne, inaczej niż dotychczas, termin ten nie podlega przywróceniu.

Zmiana systemu przy jednoczesnym znacznym skróceniu terminu na wniesienie sprzeciwu znacznie ułatwi rejestracje. Jednocześnie zwiększy ryzyko wystąpienia naruszeń i błędnych decyzji. Ograniczenie roli UPRP wymusza na przedsiębiorcach aktywne monitorowanie działań konkurencji i blokowanie zgłoszeń podobnych znaków. Bierność w tym zakresie może prowadzić do znacznego utrudnienia dochodzenia praw przysługujących uczciwym przedsiębiorcom a nawet do usankcjonowania obecności na rynku znaków naruszających wcześniejsze prawa.

Autor: Andrzej Boboli

SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

andrzej.boboli@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj