Co w Prawie Piszczy | Ostateczna wersja wzoru CBC-P
7118
post-template-default,single,single-post,postid-7118,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Ostateczna wersja wzoru CBC-P

Na stronie Ministerstwa Finansów oraz na platformie e-PUAP jest już dostępna ostateczna wersja wzoru CBC-P – powiadomienia o podmiotach obowiązanych do złożenia tzw. raportu Country-by-Country Report (link).

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, powiadomienie będzie mogło zostać złożone w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, od dnia 19.10.2017 r. Powiadomienie można przesłać również w formie pisemnego oświadczenia na adres Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z przepisami ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, której wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzedzającym roku obrotowym wartość 750 mln EUR, jest zobowiązana do złożenia Szefowi KAS powiadomienia, w którym:

– poinformuje, że jest jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną lub inną jednostką obowiązaną do przygotowania i złożenia raportu CbC albo

– wskaże jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazany raport CbC.

Termin na złożenie powiadomienia dotyczącego raportu za 2016 r. upływa w terminie 10 miesięcy od zakończenia tego sprawozdawczego roku obrotowego (dla większości grup będzie to 31 października 2017 r.). Co istotne niezłożenie powiadomienia zagrożone jest wysoką karą pieniężną (do 1 mln PLN, przy uwzględnieniu rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowych).

Autor: Katarzyna Czekajło-Zajkowska

MANAGER / RADCA PRAWNY

katarzyna.czekajlo@olesinski.com

Więcej

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj