Co w Prawie Piszczy | Ruszyła baza danych o produktach – kto musi się rejestrować?
7327
post-template-default,single,single-post,postid-7327,single-format-standard,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Ruszyła baza danych o produktach – kto musi się rejestrować?

Długo zapowiadana przez Ministerstwo Środowiska Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO”) ruszyła 24 stycznia 2018 r. Wraz z nią zaczął funkcjonować rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw (dalej „rejestr”).

BDO można znaleźć pod adresem: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/

Na powyższe powinni zwrócić uwagę wszyscy przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób gospodarujący odpadami.

Wpis z urzędu i na wniosek

Zgodnie z ustawą o odpadach część przedsiębiorców zostanie wpisana do rejestru z urzędu i nie muszą się oni martwić o dopełnienie formalności. Należą do nich m.in. posiadający pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie czy na przetwarzanie odpadów. Powyższy wpis jest zagwarantowany jednak tylko w zakresie działalności objętej pozwoleniem. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność, która wymaga wpisu, a nie jest objęta powyższymi decyzjami – powinien złożyć wniosek o wpis jego działalności w pozostałym zakresie. Przykładowo przedsiębiorca, który ma pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ale jednocześnie zbiera i transportuje odpady powinien złożyć wniosek o wpis w zakresie działalności dotyczącej transportu.

Ustawa o odpadach (w art. 50) wymienia również rodzaje działalności, które podlegają wpisowi na wniosek. Są to m.in.:

  • transport odpadów,
  • wprowadzanie produktów w opakowaniach,
  • wprowadzanie na rynek pojazdów czy sprzętu elektronicznego,
  • sprzedaż i pośrednictwo w obrocie odpadami i wiele innych.

 

Wniosek powinien zostać złożony do marszałka właściwego ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu. Wnioski składa się w formie papierowej. Można pobrać je tutaj.

Do kiedy można składać wnioski?

Zgodnie z ustawą o odpadach wszyscy przedsiębiorcy obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru mają na to czas do 24 lipca 2018 r. Po tej dacie prowadzenie działalności bez uzyskanego wpisu będzie nielegalne. Należy wziąć pod uwagę, że właściwy marszałek ma maksymalnie 30 dni na dokonanie wpisu. Z uwagi na powyższe przedsiębiorcy chcący zabezpieczyć swoje interesy powinni złożyć wniosek o wpis najpóźniej do 24 czerwca 2018 r.

Autor: Olga Kotarska

SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT

T: (+48) 71 75 00 754
E: olga.kotarska@olesinski.com

Więcej

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj