Co w Prawie Piszczy | Ruszyła baza danych o produktach – kto musi się rejestrować?
7327
post-template-default,single,single-post,postid-7327,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Ruszyła baza danych o produktach – kto musi się rejestrować?

Długo zapowiadana przez Ministerstwo Środowiska Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO”) ruszyła 24 stycznia 2018 r. Wraz z nią zaczął funkcjonować rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw (dalej „rejestr”).

BDO można znaleźć pod adresem: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/

Na powyższe powinni zwrócić uwagę wszyscy przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób gospodarujący odpadami.

Wpis z urzędu i na wniosek

Zgodnie z ustawą o odpadach część przedsiębiorców zostanie wpisana do rejestru z urzędu i nie muszą się oni martwić o dopełnienie formalności. Należą do nich m.in. posiadający pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie czy na przetwarzanie odpadów. Powyższy wpis jest zagwarantowany jednak tylko w zakresie działalności objętej pozwoleniem. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność, która wymaga wpisu, a nie jest objęta powyższymi decyzjami – powinien złożyć wniosek o wpis jego działalności w pozostałym zakresie. Przykładowo przedsiębiorca, który ma pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ale jednocześnie zbiera i transportuje odpady powinien złożyć wniosek o wpis w zakresie działalności dotyczącej transportu.

Ustawa o odpadach (w art. 50) wymienia również rodzaje działalności, które podlegają wpisowi na wniosek. Są to m.in.:

 • transport odpadów,
 • wprowadzanie produktów w opakowaniach,
 • wprowadzanie na rynek pojazdów czy sprzętu elektronicznego,
 • sprzedaż i pośrednictwo w obrocie odpadami i wiele innych.

 

Wniosek powinien zostać złożony do marszałka właściwego ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu. Wnioski składa się w formie papierowej. Można pobrać je tutaj.

Do kiedy można składać wnioski?

Zgodnie z ustawą o odpadach wszyscy przedsiębiorcy obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru mają na to czas do 24 lipca 2018 r. Po tej dacie prowadzenie działalności bez uzyskanego wpisu będzie nielegalne. Należy wziąć pod uwagę, że właściwy marszałek ma maksymalnie 30 dni na dokonanie wpisu. Z uwagi na powyższe przedsiębiorcy chcący zabezpieczyć swoje interesy powinni złożyć wniosek o wpis najpóźniej do 24 czerwca 2018 r.

Autor: Olga Kotarska

MANAGER / ADWOKAT

T: (+48) 71 75 00 754
E: olga.kotarska@olesinski.com

Więcej

Zaproponuj znajomym
3 komentarze
 • medic

  21 lutego 2018 at 12:13 Odpowiedz

  czy zmiany dotyczą też gospodarowania odpadami medycznymi? mamy kontener chłodniczy i zastanawiamy się czy coś zmieniło się w kwestii traktowania tego urządzenia (jak tu: https://www.eporady24.pl/odpady_medyczne,pytania,8,118,6424.html ) i czy ew. mamy jakieś inne obowiązki. jesteśmy małą „firmą” lekarską, 3 gabinety i denstysta.

  • Katarzyna Król

   13 marca 2018 at 11:31 Odpowiedz

   Jako wytwórcy odpadów medycznych są Państwo, co do zasady, zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, zakładam jednak, że nie korzystają Państwo z żadnych instalacji, w związku z czym, nie posiadają Państwo pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na wytwarzanie odpadów – będą więc Państwo również zobowiązani do samodzielnego złożenia wniosku o wpis do rejestru (na podstawie art. 50 ust.1 pkt. 5 lit. e) ustawy o odpadach).

   Prosimy również zwrócić uwagę na to, czy posiadany przez Państwa kontener jest chłodzony z użyciem czynników chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane (np. R134a lub R410a) i czy w związku ze zmianą (od 23 września 2017 r.) sposobu określania minimalnej ilości czynnika w urządzeniu, nie obejmą Państwa przepisy ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

   Kolejnymi zagadnieniami, na które warto zwrócić uwagę w kontekście Państwa działalności jest zmiana definicji odpadów niebezpiecznych – z jej zakresu zostały wyłączone odpady zakaźne. Zmiana ta zostanie zapewne uwzględniona w nowym rozporządzeniu dot. katalogu odpadów, które ma zostać niebawem wydane. W tym zakresie warto zwrócić uwagę czy nie zmienią się kody, pod które klasyfikują Państwo wytworzone przez siebie odpady.

   Poza tym w ostatnim czasie weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, które zastąpiło rozporządzenie z 2010 roku. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zakresie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów zakaźnych czy zakresu informacji, jakie wytwórca powinien umieścić na pojemniku lub worku z odpadami medycznymi.

   Gdyby potrzebowali Państwo szczegółowych informacji lub mieli jakikolwiek problem w ustaleniu Państwa obowiązków uprzejmie zapraszamy do kontaktu!

 • Anka

  5 czerwca 2018 at 14:21 Odpowiedz

  Sprzedaje kosmetyki poprzez sklep internetowy, czy także muszę złożyć wniosek? Co oznacza przedsiębiorca wprowadzający produkt w opakowaniu? Czy to producent czy też dystrybutor marek obecnych w UE?

skomentuj