Co w Prawie Piszczy | KRS – pułapki praktyki
7625
post-template-default,single,single-post,postid-7625,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

KRS – pułapki praktyki

Krajowy Rejestr Sądowy ma ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców – rejestracja samej spółki czy zmiany jej danych w KRS są często krokami milowymi w różnego rodzaju restrukturyzacjach czy w bieżącej działalności. Zdarza się jednak, że sprawne uzyskanie wpisu jest utrudnione przez wezwanie do uzupełnienia wniosku, znacznie przedłużające postępowanie… i nie zawsze zasadne. Poniżej przedstawiamy przykłady takich sytuacji i wskazówki, jak ich uniknąć.

Zaświadczenia o niekaralności

Problemy mogą pojawić się m.in. w przypadku zgłaszania cudzoziemców jako członków zarządu spółki. W takiej sytuacji referendarz sądowy może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie zaświadczenia o niekaralności tych osób.

Te wezwania dziwią zwłaszcza ze względu na fakt, że KRS i rejestry karne automatycznie wymieniają się informacjami – także o cudzoziemcach – a obowiązek przedłożenia takich dokumentów nie wynika wprost z przepisów.

W praktyce sądy często żądają zaświadczeń o niekaralności bezpośrednio od wnioskodawców, znacznie opóźniając rejestrację spółki czy zmiany danych. Przedsiębiorca musi bowiem wystąpić samodzielnie o wydanie takiego zaświadczenia do odpowiedniego rejestru, co w przypadku cudzoziemców może zająć nawet kilka miesięcy.

Uwaga na PKD

Innego rodzaju opóźnienia w rejestracji mogą wystąpić w związku z wyborem przedmiotu działalności spółki. Jeśli pojawi się tam udzielanie pożyczek, nawet jeśli wnioskodawca zamierzał np. udzielać pożyczek jedynie spółkom z grupy kapitałowej, a przy okazji mamy do czynienia ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną z kapitałem zakładowym min. 200 tys. zł, to możemy otrzymać wezwanie do uzupełnienia wniosku wynikające z ustawy… o kredycie konsumenckim.

W przypadku podmiotów zamierzających rzeczywiście prowadzić działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumenckich, aktualizuje się szereg dodatkowych obowiązków wynikających z ww. ustawy, w tym m.in. obowiązek przedłożenia do KRS zaświadczeń o niekaralności członków zarządu i prokurentów. Aby jednak stać się Instytucją Pożyczkową, spółka musiałaby przejść przez odrębne procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Dlatego nie można z góry przyjąć, że wszystkie podmioty, które za przedmiot działalności wybrały zbiorczą kategorię „pozostałe formy udzielania kredytów”, będą w przyszłości chciały stać się instytucją pożyczkową w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. Tego typu wezwania, otrzymywane przez spółki w żadnym stopniu niezwiązane z usługami udzielania kredytów konsumenckich, ciężko uznać za uzasadnione.

Jak usprawnić postępowanie rejestrowe?

W przypadku zaświadczeń o niekaralności członków zarządu można profilaktycznie załączać je do wniosku o rejestrację lub zmianę danych w KRS. Oczywiście może wpłynąć to na przedłużenie samego etapu przygotowywania wniosku, pozwoli jednak uniknąć ewentualnego dodatkowego wezwania do uzupełnienia.

Jeśli natomiast rejestrujemy spółkę kapitałową, zmieniamy wysokość kapitału zakładowego lub przedmiot działalności spółki, w wyniku czego spółka będzie spełniać kryteria ww. instytucji pożyczkowej, najlepiej do wniosku załączyć oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji spółki o braku zamiaru prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek konsumentom.

 

 

 

 

 

 

Autor: Maja Kapiczowska

SENIOR CONSULTANT/ LEGAL DEPARTMENT

maja.kapiczowska@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj