Co w Prawie Piszczy | RESTART – czas start!
7640
post-template-default,single,single-post,postid-7640,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

RESTART – czas start!

W ostatnim czasie nasza organizacja została wzmocniona przez zespół doradców, specjalizujących się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Bazując na ich rozległej wiedzy i doświadczeniu, chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z tą gałęzią prawa, dlatego startujemy z cyklem artykułów, które pomogą lepiej zrozumieć tę tematykę. Cykl pt. „RESTART” ma przede wszystkim pokazać, że prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne bogate jest w instrumenty, które z jednej strony stanowią koło ratunkowe dla podmiotu borykającego się z problemami finansowymi,  a z drugiej  zabezpieczają słuszne interesy wierzycieli, wyposażając ich w nowe sposoby dochodzenia swoich wierzytelności.

Dlaczego RESTART?

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne traktujemy jako instrument dający szereg możliwości wyjścia z trudnego położenia oraz szansę na nowy początek i dalsze prowadzenie działalności w tej samej bądź innej formule.

Myślą przewodnią, jaka nam przyświeca podczas tworzenia tego cyklu, jest zmiana sposobu myślenia na temat  upadłości i restrukturyzacji, które w dalszym ciągu nierzadko postrzegane są jako środek ostateczny i w każdym stopniu niosący ze sobą negatywne konsekwencje. Uczestnicy rynku bardzo często, wyłącznie z powodu braku odpowiedniej wiedzy, w obawie przed wdrożeniem procedur upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, nie decydują się na ich zastosowanie, czym jedynie z biegiem czasu pogarszają swoją sytuację.

Dlatego też na naszym blogu rozpoczęliśmy cykl RESTART, w ramach którego nasi doradcy będą publikować wpisy zawierające praktyczną wiedzę na temat naczelnych instytucji i zagadnień z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Pragniemy pokazać, że prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne daje doskonałą możliwość uporania się z trudną sytuacją finansową i szansę na nowy start w biznesie.

Mamy świadomość, że jest to specyficzna dziedzina prawa, przez co często nieocenione jest tu wsparcie specjalisty. Liczymy jednak, że dzięki naszym wpisom, kluczowe regulacje czy procedury staną się dla Państwa zrozumiałe i przejrzyste.

Kto jest naszym adresatem?

Pierwsze pytanie, jakie każdy sobie stawia brzmi: „Czy mnie to w ogóle dotyczy”? Odpowiedź jest prosta i w zdecydowanej większości przypadków taka sama – tak.

Zdolność upadłościową i restrukturyzacyjną mają przede wszystkim przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, czy jesteś związany z jednostką organizacyjną w postaci osobowej lub kapitałowej spółki prawa handlowego – podmioty te mogą wystąpić z wnioskiem o wdrożenie konkretnych procedur restrukturyzacyjnych bądź z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Przepisy ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne mają również zastosowanie do spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także do wspólników osobowych spółek handlowych.

Nie należy ulegać mylnemu przekonaniu, że przedmiotowe regulacje mają zastosowanie wyłącznie do dużych podmiotów gospodarczych takich jak tzw. ułomne osoby prawne lub osoby prawne. W odniesieniu do osób fizycznych, poza wspomnianymi wyżej indywidualnymi przedsiębiorcami, doniosłe znaczenie ma prawo upadłościowe, które wprowadza instytucję upadłości konsumenckiej, skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kiedy szukać pomocy?

Upadłość ogłasza się wobec podmiotów niewypłacalnych, natomiast restrukturyzację prowadzi się wobec podmiotów niewypłacalnych bądź też zagrożonych niewypłacalnością. Ustalenie właściwego momentu na podjęcie stosownych kroków prawnych w oparciu o prawo upadłościowe lub restrukturyzacyjne często przysparza wielu trudności i wymaga dokładnej analizy wielu czynników. Duża w tym rola osób odpowiedzialnych za działalność danego podmiotu, bowiem muszą oni wypracować w sobie nawyk stałego monitorowania szeroko pojętej kondycji finansowej podmiotu. Złożenie stosownego wniosku w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie w kontekście ewentualnej subsydiarnej odpowiedzialności majątkowej osób, wykonujących w ramach jednostki organizacyjnej funkcje zarządcze.

W kolejnych wpisach przedstawimy praktyczne kompendium wiedzy na temat prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także wskażemy, na co zwracać szczególną uwagę oraz wybór jakich procedur może okazać się najlepszy.

Zachęcamy do komentowania naszych wpisów i zadawania pytań – postaramy się na bieżąco wyjaśniać Państwa wątpliwości.

Artykuły w cyklu RESTART:

1. Przedsiębiorco, monitoruj swoją kondycję finansową!

2. Postępowanie upadłościowe to nie zawsze KONIEC

3. Układ, czyli jak dogadać się z wierzycielami

4. Cztery twarze restrukturyzacji

5. Indywidualny przedsiębiorca też ma szansę na RESTART!

6. Prawo upadłościowe nie zapomina o członkach zarządu – upadłość konsumencka

7. Pre-pack – czyli jak kupić przedsiębiorstwo bez zobowiązań – cz. I

8. Pre-pack – czyli jak kupić przedsiębiorstwo bez zobowiązań – cz. II

9. Kto jest kim w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym?

10. Jak ochronić majątek przedsiębiorstwa przed egzekucją?

11. Upadłość – jak pogodzić interes wierzyciela, dłużnika i zabezpieczyć majątek – cz. I

12. Upadłość – jak pogodzić interes wierzyciela, dłużnika i zabezpieczyć majątek – cz. II

13. Pozycja wierzyciela, czyli jakie prawa przysługują wierzycielowi w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

14. Upadłość i restrukturyzacja a prawa i obowiązki osobiste dłużnika

15. Wpływ postępowania upadłościowego na majątek dłużnika

16. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na majątek dłużnika

17. Wpływ postępowania upadłościowego na zobowiązania dłużnika

18. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na zobowiązania dłużnika

19. Upadłość i restrukturyzacja a prawo do dziedziczenia

 

Autor: Paweł Stanek

CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

pawel.stanek@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj