Co w Prawie Piszczy | Świadomość stanu własnych finansów podstawą udanego biznesu
8433
post-template-default,single,single-post,postid-8433,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Świadomość stanu własnych finansów podstawą udanego biznesu

Dobra kondycja finansowa jest fundamentem działalności każdego przedsiębiorstwa. Pozwala ona na inwestowanie w dalszy rozwój i umacnianie pozycji firmy na rynku, co w dalszej perspektywie często procentuje zwiększonym zyskiem. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że osiągnięcie takiego stanu jest pragnieniem każdego przedsiębiorcy. Jednakże nawet w czasie największego rozkwitu firmy nie należy zapominać o systematycznym badaniu własnej płynności finansowej, a tym bardziej nie wolno bagatelizować wszelkich oznak jej zachwiania.

 

Przyczyn utraty płynności finansowej może być wiele. Od nierzetelnych kontrahentów niepłacących należności w terminie, po coraz to nowe regulacje prawne nakładające na przedsiębiorców dalsze obowiązki, za którymi wielu z nich nie potrafi niestety nadążyć. Każdy przedsiębiorca powinien mieć możliwie szeroką świadomość wszystkich istniejących i ewentualnych ryzyk. Dlaczego? Ponieważ niebezpieczeństwo utraty cashflow niestety dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw oznacza prostą drogę do zakończenia działalności. Tak istotne jest zatem wdrożenie odpowiednich narzędzi wewnętrznych, które pozwolą na wczesną identyfikację problemu, a tym samym na zminimalizowanie zagrożenia utraty płynności finansowej.

 

Katalog instrumentów służących nadzorowaniu i dbaniu o kondycję finansową przedsiębiorstwa jest otwarty i w dużej mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności, branży czy też formy prawnej, w jakiej przedsiębiorstwo działa. Spośród nich na pewno należy wyróżnić następujące czynności:

  • bieżący nadzór nad finansami przez księgowość/controlling we współpracy z zarządem,
  • systematyczne sporządzanie bilansu (nie tylko raz do roku),
  • regularne przygotowywanie wiekowania zobowiązań przez księgowość,
  • regulamin wewnętrznego monitorowania stanu finansowego.

 

Powyższe zestawienie ma jedynie poglądowy i ogólny charakter. To osoby zarządzające danym przedsiębiorstwem powinny wypracować wewnętrzne wytyczne mające służyć monitorowaniu kondycji finansowej firmy. Co więcej, osoby te mają w tym bezpośredni interes, ponieważ, jak w przypadku bardzo popularnej wśród polskich przedsiębiorców formy prawnej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – członkowie zarządu ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wdrożenie należytych narzędzi umożliwi wcześniejsze zidentyfikowanie problemów, ich odpowiednią diagnozę i podjęcie stosownych kroków w celu uzdrowienia kondycji przedsiębiorstwa oraz uniknięcia osobistej odpowiedzialności członków zarządu.

 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują dobitnie, że statystycznie zdecydowana większość polskich przedsiębiorców nie potrafi określić, czy ich firmie kiedykolwiek groziła utrata płynności finansowej. W kontekście monitoringu sytuacji własnego przedsiębiorstwa wynik ten może być niepokojący, ponieważ daje podstawy do twierdzenia, że duża część polskich przedsiębiorców albo nie wie jakie są przesłanki utraty płynności finansowej (niewypłacalności), albo nie poświęca temu należytej uwagi.

 

Nadzór nad kondycją finansową swojej firmy jest wartością samą w sobie. Daje gwarancję bezpieczeństwa wartości i majątku firmy, zaś od kadry zarządzającej oddala ryzyko osobistej odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Świadomość własnego biznesu ułatwia również dalszy rozwój i wzbudza zaufanie wśród kontrahentów, którzy coraz częściej weryfikują swoich partnerów biznesowych. Ważne jest zatem, aby budować swoją markę w oparciu o uporządkowaną strukturę i stabilne fundamenty.

Autor: Paweł Stanek

CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

pawel.stanek@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj