Co w Prawie Piszczy | Prawo
5
archive,paged,category,category-prawo,category-5,paged-36,category-paged-36,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Zwolnienie z zakazu konkurencji? Nie tak łatwo!

[caption id="attachment_677" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wiąże się jedna ważna kwestia – obowiązek wypłaty ustalonego odszkodowania na rzecz byłego pracownika (minimum w wysokości określonej przepisami prawa pracy). Z naszej praktyki wynika, że strony często zastrzegają w umowach, że pracodawca...

0

Powództwo wzajemne a zarzut potrącenia

[caption id="attachment_651" align="alignleft" width="139" caption="www.sxc.hu"][/caption] Załóżmy następującą sytuację: powód występuje na drogę sądową przeciwko pozwanemu o zapłatę kwoty 10.000 zł tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę. Jednocześnie pozwany ma wobec powoda wierzytelność o zapłatę 20.000 zł za szkodę powstałą w wyniku wadliwie wykonanej usługi, za którą wynagrodzenie...

0

Wrażliwe dane osobowe – administratorze uważaj co przetwarzasz

[caption id="attachment_638" align="alignleft" width="150" caption="www.sxc.hu"][/caption] Dane osobowe wrażliwe (lub sensytywne) to szczególny rodzaj informacji ważny dla ochrony prywatności każdego człowieka. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje pewne różnice odnośnie danych zwykłych i danych wrażliwych. Jednocześnie polska ustawa o ochronie danych osobowych wymaga więcej aniżeli bazowa dyrektywa. Definicję (przez...

0

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki

[caption id="attachment_627" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Ostatnio pisaliśmy o tym, jak Skarb Państwa (zresztą inni wierzyciele też) może dobrać się do prywatnego majątku członka zarządu spółki z o.o. oraz w jakich przypadkach można się od takiej odpowiedzialności uwolnić. Z reguły wskazuje się tutaj sytuacje określone w art. 299...

0

Udostępnianie infrastruktury technicznej związkom zawodowym

[caption id="attachment_606" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Pracodawca jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej niezbędne do wykonywania działalności związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne (art. 33 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Pytanie brzmi: co faktycznie musimy w tym kierunku zrobić i kto za to...

0

Kiedy członek zarządu nie odpowie za zobowiązania spółki

  [caption id="attachment_598" align="alignleft" width="300"] www.sxc.hu[/caption] Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, jak członek zarządu może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania wobec ZUS. Temat jest oczywiście dużo szerszy a wątpliwości mnóstwo, np. za jakie zobowiązania spółki członek zarządu może ponieść odpowiedzialność? Czy chodzi o zobowiązania powstałe, gdy faktycznie...

0

Kara umowna w umowie o pracę?

[caption id="attachment_548" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Czasami zdarza się, że w umowie o pracę zastrzega się karę umowną na wypadek niewykonania określonych postanowień umowy o pracę. Od razu należy podkreślić, że zgodnie z dominującą linią orzecznictwa oraz komentarzy zastrzeżenie kary umownej w umowie...

0

Decyzja administracyjna bez podpisu to jedynie projekt

[caption id="attachment_540" align="alignleft" width="150" caption="www.sxc.hu"][/caption] 22 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku (IV SA/Po 304/10) potwierdził, że brak podpisu na decyzji administracyjnej jest wadą istotną, prowadzącą do oceny, że chodzi wówczas o pismo będące jedynie projektem decyzji. Ww....

0

Układ: pracownik tymczasowy – agencja pracy tymczasowej– pracodawca użytkownik – a dane osobowe

[caption id="attachment_534" align="alignleft" width="150" caption="www.sxc.hu"][/caption] W ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przyjęto charakterystyczny dla zatrudnienia tymczasowego udział trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy i pracodawcy użytkownika oraz specyficzną konstrukcję zatrudnienia o charakterze trójstronnym. Układ zarówno ciekawy jak i może okazać się skomplikowany w zakresie...

0