Co w Prawie Piszczy | Prawo
5
archive,paged,category,category-prawo,category-5,paged-37,category-paged-37,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa. Można czy nie?

[caption id="attachment_763" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Czasem bywa tak, że w kwestiach najbardziej podstawowych pojawiają się wątpliwości. Tak też jest w przypadku, gdy dana osoba jest pełnomocnikiem i chce udzielić dalszego upoważnienia. Sytuacja jest w miarę prosta, gdy wszystko jest zapisane w dokumencie...

0

Opodatkowałeś drogę wewnętrzną w latach 2005-2006? Są szanse na odzyskanie pieniędzy

[caption id="attachment_757" align="alignleft" width="300" caption="http://www.sxc.hu/photo/1158030"][/caption] Przedsiębiorcy, którzy w latach 2005 i 2006 opodatkowali podatkiem od nieruchomości drogę wewnętrzną znajdującą się na terenie przedsiębiorstwa, mają spore szanse na odzyskanie nadpłaconego podatku. Oszczędności mogą być spore, jest więc o co walczyć. Są też jednak...

0

Jak skorygować PIT po kontroli ZUS?

[caption id="attachment_749" align="alignleft" width="300" caption=" http://www.sxc.hu/photo/65018"][/caption] Ze względu na zróżnicowanie zobowiązań publicznoprawnych wobec ZUS, w tym polegających na zapłacie składek oraz na sporządzaniu różnorodnych dokumentów (zgłoszenia, aktualizacje danych, deklaracje, raporty imienne) w praktyce płatnikom często zdarzają się drobne uchybienia lub pomyłki. Organy kontrolujące po...

1

Elektroniczne dowody osobiste

[caption id="attachment_734" align="alignleft" width="150" caption="www.sxc.hu"][/caption] Wszystko wskazuje na to, że w 2011 roku możemy liczyć na stopniową wymianę dowodów osobistych. Nie będą one zawierały już adresu zameldowania, ale w to miejsce wprowadzono mikroprocesor i podpis elektroniczny. Polska nie jest pierwszym krajem, który...

2

Faktury przechowywane w plikach elektronicznych

[caption id="attachment_722" align="alignleft" width="300" caption="http://www.sxc.hu/photo/456727"][/caption] Pojawiły się kolejne korzystne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie przechowywania faktur w formie elektronicznej (ten wątek już był przeze mnie poruszany na blogu). Prawo podatników do przechowywania w formie elektronicznej kopii faktur, których oryginały zostały wysłane do odbiorców faktur w...

0

Faktury w PDF (via e-mail) lub przechowywane jako plik elektroniczny

[caption id="attachment_739" align="alignleft" width="150" caption="http://www.sxc.hu/photo/726715"][/caption] Czy przedsiębiorcy mogą przesyłać faktury e-mailem? Czy faktury otrzymane w ten sposób dają prawo do odliczenia VAT? Powyższe pytania nurtują wielu przedsiębiorców. Ciekawe jest również czy skoro współcześnie faktury wystawiane są w systemach komputerowych, czyli od momentu ich wystawienia mają formę...

0

Zwolnienie z zakazu konkurencji? Nie tak łatwo!

[caption id="attachment_677" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wiąże się jedna ważna kwestia – obowiązek wypłaty ustalonego odszkodowania na rzecz byłego pracownika (minimum w wysokości określonej przepisami prawa pracy). Z naszej praktyki wynika, że strony często zastrzegają w umowach, że pracodawca...

0

Powództwo wzajemne a zarzut potrącenia

[caption id="attachment_651" align="alignleft" width="139" caption="www.sxc.hu"][/caption] Załóżmy następującą sytuację: powód występuje na drogę sądową przeciwko pozwanemu o zapłatę kwoty 10.000 zł tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę. Jednocześnie pozwany ma wobec powoda wierzytelność o zapłatę 20.000 zł za szkodę powstałą w wyniku wadliwie wykonanej usługi, za którą wynagrodzenie...

0

Wrażliwe dane osobowe – administratorze uważaj co przetwarzasz

[caption id="attachment_638" align="alignleft" width="150" caption="www.sxc.hu"][/caption] Dane osobowe wrażliwe (lub sensytywne) to szczególny rodzaj informacji ważny dla ochrony prywatności każdego człowieka. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje pewne różnice odnośnie danych zwykłych i danych wrażliwych. Jednocześnie polska ustawa o ochronie danych osobowych wymaga więcej aniżeli bazowa dyrektywa. Definicję (przez...

0