Co w Prawie Piszczy | Spory gospodarcze
2793
archive,category,category-spory-gospodarcze,category-2793,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Umowy dowodowe w praktyce, czyli jak przyspieszyć postępowanie

Wczoraj, tj. 7 listopada, weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, a wraz z nią przepisy przywracające postępowanie gospodarcze. Rozwiązania przewidziane w ramach tej odrębnej procedury znacząco różnią się w porównaniu do postępowania toczonego na zasadach ogólnych. W postępowaniu tym istnieje między innymi możliwość zawierania umów...

0

Uwaga na zawieszone postępowania – zmiany po nowelizacji KPC

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego skraca okresy na jakie mogą być zawieszone niektóre sądowe postępowania cywilne. Zmiana ta dotyczy postępowań zawieszonych: na zgodny wniosek stron, z powodu przeszkód formalnych, które uniemożliwiały nadanie sprawie biegu (m.in. niestawiennictwo stron lub powoda na rozprawie; brak lub wskazanie złego adresu...

0

Posiedzenie przygotowawcze – w jakim celu?

Nowelizacja KPC zakłada wprowadzenie do postępowania cywilnego posiedzenia przygotowawczego. Posiedzenie przygotowawcze ma na celu przede wszystkim rozwiązanie zaistniałego sporu już na tym etapie, bez potrzeby ustalania kolejnych posiedzeń. Zważając jednak na niechęć wobec zawierania ugód, powyższy aspekt posiedzenia przygotowawczego nie będzie jego największym atutem. Jeżeli strony...

0

Rygoryzm postępowania dowodowego wobec przedsiębiorców

Dziś w ramach cyklu o sporach gospodarczych przyszedł czas na najistotniejszy dla przyszłego orzeczenia etap postępowania sądowego – postępowanie dowodowe. Prymat dokumentów Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości sprawy gospodarcze zaraz po sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych trwają najdłużej ze wszystkich prowadzonych kategorii sporów sądowych[1]. Są one oczywiście...

0

Spory gospodarcze cz. 3: Powództwo wzajemne / zarzut potrącenia a postępowanie w sprawach gospodarczych

Kontynuując cykl „Spory gospodarcze – praktyczny drogowskaz” chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić, czy faktycznie „powrót” odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych w procesie cywilnym spowoduje, że rozpoznawanie spraw gospodarczych będzie szybsze i sprawniejsze – mając na uwadze zmiany jakie dotkną takie instytucje procesowe jak: powództwo wzajemne i...

0

Spory gospodarcze cz.2: Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – czy udział stron w postępowaniu cywilnym będzie droższy?

Ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego w przeważającej części ma wejść w życie 7 listopada 2019 r. Należy mieć jednak na uwadze, że nowelizacja dotyka również kosztów sądowych w sprawach cywilnych, a w tym przypadku nowe przepisy obowiązują już od 21 sierpnia 2019 r. Czy w związku...

0

Spory gospodarcze cz.1 – kiedy spór sądowy Twojej firmy będzie postępowaniem gospodarczym?

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów przywracających w sądach odrębne postępowanie gospodarcze, zapraszamy na serię wpisów na naszym blogu, mających na celu przystępne przedstawienie: - kluczowych zmian i nowości, - skutków dla bieżącej działalności firmy, - praktycznych wskazówek do wdrożenia. Nowe regulacje będą bardzo obszerne,...

0