Co w Prawie Piszczy | umowa o pracę
1593
archive,tag,tag-umowa-o-prace,tag-1593,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Wypowiedzenie zmieniające tylko po konsultacjach ze związkami?

Dla pracodawców oczywistym jest, że zwalniając większą liczbę pracowników należy liczyć się z obowiązkami wynikającymi z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Mniej oczywiste jest jednak to, że podobne obowiązki powinny być przestrzegane także przy wręczaniu pracownikom wypowiedzeń zmieniających… (szerzej pisaliśmy już o tym na naszym...

0

Czy pracodawca musi przemówić w języku obcym? – część 1

Coraz więcej pracodawców zatrudnia pracowników z zagranicy, w tym także niepochodzących z krajów Unii Europejskiej. Zatrudnianie cudzoziemców może wiązać się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które spoczywać będą na pracodawcy (np. weryfikacja zezwolenia na pracę na terytorium RP, etc.). Ale czy w ramach tych obowiązków pracodawca jest zobowiązany...

0

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika – jak długo (od)czekać?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy – chyba, że przepisy szczególne dopuszczają taką możliwość. Jednym z takich przepisów jest art. 53 § 1 lit.b Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia,...

0

1 pracodawca a 2 umowy?

[caption id="attachment_2732" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę - nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy. Czy takie rozwiązanie jest jednak na tyle elastyczne aby z niego korzystać? O czym należy pamiętać przy zawieraniu takiej umowy? Prawdziwość powyżej tezy...

0

Rozwiązanie terminowej umowy o pracę – a co z odprawą?

  Czasami powstaje wątpliwość, czy pracownikowi, z którym mamy podpisaną umowę na czas określony z klauzulą dwutygodniowego wypowiedzenia, należy się odprawa w przypadku jej rozwiązania. Z reguły świadomość pracodawców jest taka, że nie, ale nie jest to takie oczywiste. Chodzi oczywiście o przepisy ustawy o szczególnych...

0

Kara umowna w umowie o pracę?

[caption id="attachment_548" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Czasami zdarza się, że w umowie o pracę zastrzega się karę umowną na wypadek niewykonania określonych postanowień umowy o pracę. Od razu należy podkreślić, że zgodnie z dominującą linią orzecznictwa oraz komentarzy zastrzeżenie kary umownej w umowie...

0