Elektroniczne = uproszczone postępowanie upominawcze?

(fot. www.sxc.hu)

Czy umożliwienie przedsiębiorcom dochodzenia roszczeń za pośrednictwem Internetu poprawia warunki prowadzenia biznesu? Niestety, w niektórych przypadkach uproszczone postępowanie może trwać dłużej niż tradycyjne. Wszystko zależy od tego, czy pozwany się odwoła.

Tak zmiana polegająca na umożliwieniu, również przedsiębiorcom, dochodzenia roszczeń w drodze elektronicznego postępowania upominawczego, to dobry kierunek. Pytanie tylko, na ile powyższe ułatwienia pozostaną na papierze, a na ile zmienią (oby na plus) otaczającą nas rzeczywistość.

Dzisiaj istnieje jeden e-sąd, rozpatrujący sprawy w tym postępowaniu (w Lublinie).

Działa to mniej więcej tak, że jako powód musimy zarejestrować się na stronie www.e-sad.gov.pl (ponoć link aktywacyjny często ląduje w spamie, więc warto to sprawdzić) i uiścić przekazem elektronicznym opłatę od pozwu.

Co ciekawe, ułatwieniem może być brak wymogu załączania do pozwu dowodów i pełnomocnictwa (jedynie je wskazujemy).

Biorąc pod uwagę jeszcze niedawną tendencję ustawodawcy do sformalizowania postępowania gdzie tylko jest to możliwe, na pewno jest to pomysł godny uwagi i należy przyjąć go z ulgą.

Tylko że gdy pozwany złoży sprzeciw od nakazu zapłaty, sprawa trafia do rozpoznania w tzw. trybie zwykłym, trzeba dosłać dowody etc., co w istocie oznacza wydłużenie w czasie uproszczonego z założenia postępowania.

Jest to zrozumiałe, powód może bowiem wcale nie mieć racji – wówczas niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Można również liczyć, że część spraw zakończy się na etapie pozwu, co ułatwi jednak w niektórych przypadkach dochodzenie należności, a powyższa nowelizacja jedynie wyznacza kierunek zmian w postępowaniu cywilnym.

Tak czy inaczej należy wziąć poprawkę przy składaniu pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym na to, że postępowanie to może trwać dłużej niż się spodziewaliśmy.

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy