Prokurent samoistny a podwójna reprezentacja spółki

(fot. www.sxc.hu)

Od dłuższego czasu dosyć regularnie spotykamy się z ciekawym problemem dotyczącym prokurenta samoistnego. Z punktu widzenia prawnego kwestia nie budzi większych wątpliwości, ale szansa, że Pani w okienku w urzędzie będzie twierdzić inaczej, jest spora.

Otóż załóżmy sobie następującą sytuację: W spółce został powołany prokurent samoistny, a jednocześnie zgodnie z umową spółki do jej reprezentowania uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Co to oznacza?

Na pewno jedno: dużo tłumaczenia się przed różnymi urzędami tudzież kontrahentami.

Pytanie bowiem brzmi, czy w takim przypadku prokurent może działać samodzielnie.

Można by się doszukać jakiejś logiki w rozumowaniu, że skoro umowa spółki stanowi, że np. w kontrakcie zawieranym przez naszą firmę lub w oświadczeniu spółki mają znaleźć się dwa podpisy, to mają być dwa. Ale tak nie jest.

I naprawdę niejednokrotnie trzeba wykazać się asertywnością, żeby przekonać do swojej racji np. urzędnika, który załatwia naszą sprawę, a zarządu akurat nie ma na miejscu.

Mamy problem.

Ale że proste rozwiązania są najlepsze, warto po prostu przeczytać przepisy.

Przede wszystkim zgodnie z art. 205 § 3 k.s.h. przepisy dotyczące podwójnej reprezentacji (członek zarządu z prokurentem) nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. To już powinno wystarczyć.

Idąc dalej dowiemy się, że reprezentowanie spółki przez prokurenta samoistnego jest w istocie pochodną reprezentacji przez Zarząd – przecież ustanowienie takiej prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Zatem Zarząd, udzielając prokury samoistnej, jednocześnie bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność przekazania kompetencji prokurentowi samoistnemu.

Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądów (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2005-03-17, I ACa 1627/04).

Prawo prawem, ale w praktyce nie jest to takie oczywiste. Szykując się jednak do obrony własnej racji, warto mieć pod ręką odpowiednie przepisy.

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy