Informacja handlowa – jakie warunki musi spełnić?

www.sxc.hu

Przesyłanie niezamawianych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej jest zakazane. Powszechnie przyjmuje się, że artykuł 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wprowadzający ten zakaz dotyczy wysyłania tzw. spamu. Jak zatem konstruować i zgodnie z prawem rozsyłać informacje handlowe?

Sformułowanie o zakazie przesyłania “niezamówionych” informacji handlowych oznacza, że dla wysłania informacji handlowej wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody ze strony odbiorcy takiej informacji. Celem wprowadzenia tego zakazu była ochrona przed działaniami prowadzącymi do naruszenia szeroko pojętej prywatności odbiorcy.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny zakres zgody powinien być precyzyjnie określony. Wyrażenie zgody na otrzymywanie od określonego podmiotu informacji na temat wybranego produktu czy grupy produktów (np. książek o tematyce prawniczej z księgarni internetowej), nie oznacza wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o zupełnie odmiennych produktach.

Nie jest to jednak w sprzeczności z możliwością zebrania zgód tzw. blankietowych – na nieokreśloną ilość produktów lub usług.
Dodatkowo oprócz zgody odbiorcy przesyłana informacja powinna spełniać warunki informacji handlowej wskazane w ustawie, tak by nie było wątpliwości co do jej charakteru.

Zgodnie z ustawą, informacja handlowa zawiera:

– oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,

– wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,

– wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia

Analiza ww. przepisu pozwala na precyzyjne określenie elementów składowych informacji handlowej i powinna być dokonana w każdym przypadku przystępowania do tworzenia informacji handlowej.

Podsumowując, nawet jednorazowe przesłanie wiadomości będącej informacją handlową – bez uprzednio uzyskanej zgody odbiorcy – naraża potencjalnie nadawcę na odpowiedzialność karną. Należy jednocześnie pamiętać, że nie zachowanie któregokolwiek z ww. wymogów nie pozbawia wiadomości e-mail atrybutu informacji handlowej, a tym samym nie zwalnia nadawcy z ewentualnej odpowiedzialności.

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy