TOP 3 czyli znaki towarowe w orzecznictwie SN w 2010 r.


www.sxc.hu

Koniec roku to zawsze czas na podsumowania. Pozostającym w tym duchu poniżej prezentuję 3 (moim zdaniem) najciekawsze orzeczenia dotyczące znaków towarowych.

1. Czy określony kolor może stanowić znak towarowy? (IV CZP 26/10)

Sprawa  dotyczyła kolorów używanych przez BP (British Petroleum) czyli kombinacji zielonego i żółtego. Tymi barwami posłużył się Marian S. – właściciel kilku stacji benzynowych w Wielkopolsce. BP chciała nakłonić go do zastąpienia koloru żółtego innym, ale bez skutku.

Sąd I instancji uznał roszczenie BP i stwierdził, że Marian S. dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd II instancji zmienił ten wyrok i stwierdził, że BP dąży do zmonopolizowania koloru żółtego i zielonego.

Ale Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną spółki uchylił wyrok sądu II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd II instancji po ponownym rozpoznaniu zakał Marianowi S. posługiwania się przy oznaczaniu stacji kolorem zielonym.

Sąd Najwyższy natomiast uznał, że do naruszenia prawa do znaku towarowego dochodzi gdy proporcje i sposób użycia kolorów przez innego przedsiębiorcę nie pozwalają na odróżnienie znaków. SN uznał również, że ze względu na układ kolorów, a nawet odcień, w omawianej sprawie nie ma możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd….

2. JOGI (i nie chodzi tu o misia) – IV CSK 359/09

Autorką znaku słownego JOGI jest Krystyna Ś, której spółka KREA, w związku z zamówieniem klienta Wojciecha J. zleciał wykonanie projektu etykiet termokurczliwych na opakowania jogurtów i nabyła prawa majątkowe do zaprojektowanego znaku.

Wojciech J. ubiegał się o rejestrację znaku towarowego JOGI, lecz prawa ochronnego nie uzyskał. Uzyskała jest natomiast spółka KREA. Wytoczyła też Wojciechowi J. sprawę o zaniechanie naruszenia autorskich praw majątkowych do słowno-graficznego znaku towarowego JOGI. Jak nie trudno się domyśleć sprawa skończyła się w SN.

SN uznał, że słowo JOGI nie jest utworem. Takie słowo nie ma wartości twórczej. Stwierdził również, że użycie słowa jako znaku towarowego nie ma wpływu na możliwość uznania go za utwór, ponieważ istnienie utworu nie może być uwarunkowane określonym przeznaczeniem dzieła.

Wyraz JOGI nie wykazuje zatem oryginalności mogącej uzasadniać uznanie za wyjątek od zasady, że pojedyncze słowa nie mają cech twórczości…

3. Kto pierwszy ten lepszy… (CSK 191/10)

Znamy tę zasadę. Potwierdził ją również po raz kolejny SN. Kością niezgody było oznaczenie „Złoty Róg”.  Kajetan P używa jej od około 14 lat dla oznaczenia działalności, którą prowadzi w punktach gastronomicznych. W 2005 r. pod nazwą „Zloty Róg Browar Kaliski” spółka POZ – Garden otworzyła restaurację – pod tym samym adresem, pod którym biznes prowadzi Kajetan P.

Spółka przed sądami argumentowała, że w razie uznania pierwszeństwa nikt nie mógłby prowadzić działalności pod nazwą Złoty Róg.

Co na to SN? Złoty Róg nie jest nazwą historyczną ani geograficzną, która nie może być zastrzeżona dla jednego przedsiębiorcy. To nazwa zwyczajowa i posługiwanie się nią na oznaczenie podobnych przedsiębiorstw w sposób ewidentny wprowadza w błąd…

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy