Utrudnianie kontroli GIODO

www.sxc.hu

Wraz z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzony zostanie nowy przepis karny. Z wprowadzenia nowych regulacji penalizujących najbardziej zadowoleni mogą być Inspektorzy GIODO. Nowe przepisy karne przeciwdziałać mają bowiem sytuacji np. niewpuszczenia inspektora na teren kontrolowanej jednostki, nieokazania przedmiotu mającego podlegać oględzinom, czy też na przykład odmowy okazania dokumentów.

Wraz z nowelizacją ma się to zmienić – przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych zostaną rozszerzone o art. 54a czyli przestępstwo udaremnienia lub utrudniania wykonania czynności kontrolnych.

Wprowadzeniu przepisu przyświecała idea zagwarantowania prawidłowości wykonywania czynności kontrolnych. Oczywiście pojęcia „udaremnienia” czy „utrudnienia” nie są pojęciami zdefiniowanymi przez prawo. Dokonując wykładni językowej należałoby natomiast przyjąć, że udaremnienie to całkowite uniemożliwienie dokonania czynności, natomiast utrudnienie polega na stworzeniu lub doprowadzeniu do powstania sytuacji, gdy wykonanie czynności kontrolnej napotyka przeszkody, które w istotny sposób wpływają na przeprowadzaną czynność, ograniczając jej efektywność.

Przestępstwo to ma charakter umyślny (nie można go popełnić „przez przypadek”) a okres przedawnienia wynosi 5 lat. Należy jednak pamiętać, że przy przestępstwach skutkowych okres przedawnienia biegnie od czasu, gdy nastąpił skutek, a nie fakt działania.

O ile np. w 2007 roku, według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, mieliśmy w Polsce 22 prawomocne wyroki za przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych, o tyle ten przepis może te statystyki wyraźnie podnieść.

Kiedy przestępstwa nie popełnimy?

– dla przykładu – gdy osoba podejmująca się czynności zakłócających kontrolę nie ma świadomości tego, że zakłóca jej przebieg (np. osoba postronna – pracownik kontrolowanego – nie zdająca sobie sprawy, że rozmawia z inspektorem GIODO, odmawia wpuszczenia do budynku czy pomieszczenia).

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy