"Odwilż" w zasiłkach przedemerytalnych

Dziś (01.02.2011 r.) wchodzi w życie ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 17, poz. 79).

Od strony praktycznej zmienione przepisy oznaczają, że osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne będą mogły “dorobić” kwotę 2.400 zł bez ryzyka zawieszenia wypłaty świadczenia przez ZUS.

Dotychczas było tak, że dodatkowe przychody z pracy oraz wysokość otrzymywanego z ZUS świadczenia były sumowane.

Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50 proc. średniej pensji (obecnie 1551,5 zł), wypłata była zmniejszana.

Jeśli natomiast kwota świadczenia i przychodu przekracza tzw. dopuszczalną kwotę przychodu (70 proc. płacy, tj. 2172,1 zł), to wypłata ulegała zawieszeniu.

Zgodnie z nowymi przepisami – świadczenie i zasiłek przedemerytalny będą ulegały:

–   zmniejszeniu – jeśli kwota przychodu przekroczy miesięcznie dopuszczalną kwotę przychodu – 23% (tj. kwotę stanowiącą określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Stałystycznego do celów emerytalnych), a przychód nie będzie jednak wyższy niż graniczna kwota przychodu (tj. kwota 70 % tego wynagrodzenia);

–   zawieszeniu – gdy kwota przychodu przekroczy graniczną kwotę przychodu (70%).

Nowe przepisy wprowadzają również automatyczne przyjmowanie rocznego rozliczenia w celu uniknięcia możliwości nadużywania kumulacji wypłat z wynagrodzeń w ciągu miesiąca lub kilku zamiast w dłuższym okresie czasu – w przypadku, gdy przychód uzyskany w roku rozliczeniowym przekroczył 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Autor: Zespół O&W

Olesiński & Wspólnicy to zespół prawników i doradców świadczących profesjonalną obsługę prawną, podatkową oraz konsultingową dla przedsiębiorców działających zarówno na rynku lokalnym, jak i spółek funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Wszystkie wpisy