Niepełnosprawni pracują krócej

Co było dotychczas wyjątkiem, po zmianie przepisów jest zasadą.W dotychczasowym brzmieniu, skrócony czas pracy obejmował osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem uzyskania i przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Normą było 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu.

Zmiana przepisów jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności tego przepisu z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej. Uzasadniając swoje stanowisko Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in., że dotychczasowa regulacja traktowała jednakowo pod względem wymiaru czasu pracy podmioty nierówne – osoby pełnosprawne (i z lekką niepełnosprawnością) oraz osoby ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością, co w ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie znajdowało uzasadnienia.

Po zmianie przepisów regułę stanowi świadczenie pracy przez osoby niepełnosprawne posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Wydłużenie czasu pracy do 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu może natomiast nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników, a w jego braku lekarza sprawującego opiekę nad pracownikiem, wyrażonej na wniosek niepełnosprawnego pracownika. Norma ta dotyczy też pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.

Co istotne nowoobowiązujące brzmienie przepisów nie uprawnia pracodawców do obniżenia wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z tytułu zmniejszenia obowiązujących ich norm czasu pracy.

Autor: Ludmiła Łuczak

MANAGER
RADCA PRAWNY

ludmila.luczak@olesinski.com

Więcej