Nowości w księgach wieczystych – sam wydrukujesz odpis księgi

Ustawa nowelizująca ustawę o księgach wieczystych i hipotece zakłada, że odpisy, wyciągi i zaświadczenia z księgi wieczystej będą dostępne dla każdego internauty on-line na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i system EKW. W związku z czym wydruk komputerowy, któremu przyznano walor dokumentu będzie wystarczający, przykładowo w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości.

Każdemu korzystającemu z systemu EKW przyznano trzy możliwości, obejmujące:

1.    Przeglądanie księgi wieczystej.
2.    Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
3.    Weryfikację autentyczności wydruku.

W przypadku przeglądania księgi wieczystej w formie elektronicznej, odbywa się ono na dotychczasowych zasadach. Od 1 lipca 2014 roku novum stanowi składanie natomiast wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz weryfikacja autentyczności wydruku.

Uzyskanie dokumentu odpowiadającego informacji zawartej w odpisie lub wyciągu z księgi wieczystej wymaga zrealizowania kilku prostych etapów związanych z określeniem zakresu informacji ujawnionych w dokumencie w formie pliku PDF oraz uiszczenia opłaty od składanego wniosku.

Po wyborze opcji złożenia wniosku korzystający z systemu EKW zobowiązany jest podać numer księgi wieczystej, a ponadto udzielić odpowiedzi na proste zadanie logiczne (przykładowo – podać wynik prostego działania matematycznego) i dokonać kilku prostych czynności.

Kolejnym etapem jest dokonanie płatności. Od wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z opcją samodzielnego wydruku, pobierane są następujące opłaty:

1.    Odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł;
2.    Odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł;
3.    Wyciąg z księgi wieczystej
a)    5 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej;
b)    10 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej;
c)    15 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej;
d)    20 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej;
4.    Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł;

Po zrealizowaniu płatności, na podany przez korzystającego z systemu EKW adres e-mail zostanie przesłany wygenerowany dokument zawierający informacje dotyczące określonej we wniosku księgi wieczystej.

W systemie EKW istnieje także możliwość weryfikacji autentyczności wydruku. W przypadku wątpliwości w zakresie autentyczności pobranego wydruku oraz w przypadku wątpliwości co do poprawności informacji zawartych w wydruku komputerowym korzystający z systemu EKW ma możliwość potwierdzenia pochodzenia i zgodności danych zawartych w pliku PDF.

Ludmiła Kapała, konsultantka i aplikantka radcowska we wrocławskim biurze Kancelarii

Autor: Ludmiła Łuczak

MANAGER
RADCA PRAWNY

ludmila.luczak@olesinski.com

Więcej