Zamknięcie zakładu, a przeniesienie – nowa definicja, nowe problemy

Przedsiębiorcy starający się o regionalną pomoc publiczną stają często przed dylematem czy to, że w jednym ze swoich zakładów zmniejszyli zatrudnienie albo że taki zakład zlikwidowali, stanowi przeszkodę dla uzyskania regionalnej pomocy publicznej.

 

Tzw. rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych[1] wskazywało bowiem (w dużym skrócie), że regionalna pomoc inwestycyjna nie powinna być zwolniona z obowiązku zgłoszenia, jeśli przyznaje się ją na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność na terytorium EOG w ciągu 2 lat poprzedzających wniosek o przyznanie pomocy lub — w momencie składania wniosku o pomoc — ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu 2 lat od zakończenia inwestycji, której dotyczy wniosek (a więc zamknięcie zakładu = notyfikacja pomocy do Komisji Europejskiej)

 

Ww. definicja nie była z całą pewnością idealna i stwarzała wiele problemów interpretacyjnych (o czym świadczy choćby ilość pytań kierowana do Komisji Europejskiej, a o czym pisaliśmy już na naszym blogu https://cowprawiepiszczy.com/2015/11/17/pomoc-publiczna-nowy-wymiar-czyli-zamkniecie-dzialalnosci-w-wydaniu-komisji-europejskiej/).

 

Może właśnie dlatego Komisja zdecydowała się na jej zmianę. Czy jest to jednak zmiana na lepsze ?

 

10 lipca 2017 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych[2]. Poza wprowadzeniem nowych regulacji Komisja Europejska zrezygnowała z posługiwania się pojęciem „zamknięcie zakładu”. Obecnie beneficjent (starając się o udzielenie pomocy bez konieczności notyfikacji) zobowiązany jest potwierdzić, że nie dokonał „przeniesienia” do zakładu, w którym planuje nową inwestycję.

 

Przeniesienie definiowane jest natomiast jako przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty pomocą).

 

i występuje, gdy:

 

– produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz

zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz

– w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością,

 

Nowa definicja ponownie więc stwarza bardzo szerokie pole do interpretacji. Brakuje w szczególności doprecyzowania takich pojęć jak: „te same cele” czy „kategoria klientów”. W tym pierwszym przypadku być może będziemy mieli do czynienia z odniesieniem do kodów NACE, tak jak w przypadku definicji „takiej samej lub podobnej działalności”. Dla definiowania pojęcia „kategorii klientów” odwołać się będzie można do analizy struktury przychodów. Na ten moment są to jednak domysły. Trudno też powiedzieć, czy likwidacja każdego, pojedynczego miejsca pracy powoduje, że mamy już do czynienia z przeniesieniem, czy też zastosować należy limity wypracowane przez Komisję na potrzeby interpretacji „zamknięcia zakładu” (przez zamknięcie rozumiane było wtedy również zmniejszenie zatrudnienia o 100 miejsc pracy lub o 50 % stanu zatrudnienia).

 

Na ten moment wydaje się więc, że ponownie więcej jest pytań, niż odpowiedzi. Należy oczekiwać więc, że KE wyda wytyczne do nowego Rozporządzenia, gdzie sprecyzuje rozumienie nowo użytych pojęć (choćby w formie tzw. „FAQ”) i rozwieje wątpliwości przedsiębiorców.

 

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014

[2] Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2017/1084, które częściowo zmienia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 oraz Rozporządzenie (UE) nr 702/2014

 

Autorzy:

Natalia Mosur – Senior Consultant, adwokat, t: +48 71 75 00 785, m: +48 662 192 469, natalia.mosur@olesinski.com

Jacek Łuczyński – Consultant, t: + 48 71 75 00 759, m: +48 532 856 737, jacek.luczynski@olesinski.com

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER
ADWOKAT

jacek.luczynski@olesinski.com

Więcej