Nadchodzi kolejna reforma emerytalna – część 1

Czy Polacy potrafią oszczędzać długoterminowo? Czy rozważają dodatkowe formy zabezpieczenia? Czy godna starość przy obecnie obowiązujących kwotach emerytur jest w ogóle możliwa?

Na te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć Ministerstwo Rozwoju przedstawiając program, który ma zrewolucjonizować podejście Polaków do oszczędzania na emeryturę. Mowa o gruntownej przebudowie III filaru emerytalnego, której głównym założeniem jest utworzenie obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w miejsce obecnie obowiązujących dobrowolnych i mało popularnych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Zgodnie z zapowiedziami, nowe regulacje zaczną obowiązywać już w 2019 r. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Uczestnictwo w PPK

PPK mają stanowić dodatkową formę zabezpieczenia emerytalnego Polaków. Będą funkcjonowały na podstawie umowy, w ramach której pracodawcy będą odprowadzali miesięczne, zdefiniowane składki do funduszu inwestycyjnego. Zgodnie z założeniami Ministerstwa, uczestnictwo w PPK będzie obowiązkowe najprawdopodobniej dla wszystkich pracodawców (pierwotnie planowano objęcie obowiązkiem jedynie pracodawców zatrudniających powyżej 19 pracowników). Zakłada się, że w pierwszej kolejności obowiązkowe uczestnictwo obejmie dużych przedsiębiorców, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Natomiast dla mniejszych przedsiębiorców zostaną zaproponowane okresy przejściowe, podczas których pracodawcy będą mogli przystąpić do PPK dobrowolnie. Wraz z upływem okresów przejściowych obowiązek uczestnictwa w PPK obejmie wszystkich przedsiębiorców.

Natomiast uczestnictwo pracowników w PPK zasadniczo będzie dobrowolne, jednak wszyscy pracownicy w wieku od 19 do 55 lat mają być zapisywani do PPK automatycznie. Automatyzm oznacza w tym przypadku opłacenie przez pracownika i pracodawcę co najmniej jednej składki
na PPK, w związku z tym, że pracownikom będzie przysługiwać uprawnienie do odstąpienia od PPK poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie przewidzianym przepisami nowelizacji. Na tym etapie nie jest jeszcze znany dokładny termin na odstąpienie. Natomiast pracownicy w wieku
poniżej 19 lat i powyżej 55 lat będą mogli przystąpić do PPK dobrowolnie.

Ile oszczędzanie w ramach PPK będzie kosztować?

Składka na PPK będzie płatna miesięcznie, zarówno przez pracownika i pracodawcę, natomiast jej wysokość będzie w każdym przypadku uzależniona od kwoty wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik. I tak, pracownik będzie opłacać co najmniej składkę podstawową w wysokości 2% otrzymywanego wynagrodzenia, a jeśli zależy mu na bardziej efektywnym oszczędzeniu – będzie mógł zadeklarować dodatkową składkę powiększoną co najmniej o kolejne 2%. Składka pracownicza ma podlegać zwolnieniu z obowiązkowej składki emerytalnej.

Natomiast pracodawca będzie miał obowiązek opłacać co najmniej składkę podstawową w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracownika lub dobrowolną składkę dodatkową, która w stosunku do składki podstawowej będzie mogła zostać zwiększona o dodatkowe ok. 1 % wynagrodzenia pracownika. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że składka dodatkowa pracodawcy będzie mogła wynieść nawet 2,5 % wynagrodzenia pracownika, jednak oficjalną wysokość składek poznamy za pewne wraz z pojawieniem się projektu ustawy nowelizującej. Składka pracodawcy będzie zwolniona ze składek na ZUS oraz będzie mogła być wliczana do kosztów uzyskania przychodu, a także będzie w części finansowana ze środków publicznych – Państwo przekaże tzw. dopłatę roczną na finansowanie każdej składki w wysokości (na teraz mówi się o dopłacie w wysokości ok. 6 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 120 zł).

Ministerstwo zapowiada aktywne wsparcie ze strony Państwa w budowaniu oszczędności Polaków –  proponuje przy tym finansowany ze środków publicznych bonus “na start” dla każdego pracownika w wysokości 250 zł oraz 0,5% wkładu z obniżenia składki na Fundusz Pracy. Jednak pojawiają się głosy, że wysokość dofinansowania PPK przez państwo może ulec jeszcze zmianie.

Ile tak naprawdę zyskamy odprowadzając poszczególne składki? Ministerstwo wyliczyło, że jeśli pracownik i pracodawca będą opłacać składkę podstawową (4%) przez 25 lat, to wysokość świadczenia emerytalnego pracownika będzie większa o 612 zł. Natomiast przy składce dodatkowej (7%) kwota emerytury zwiększy się już o 1 068 zł po 25 latach oszczędzania. Pamiętajmy jednak, że wskazane kwoty są wartościami brutto, bowiem emerytury w Polsce wciąż są opodatkowane.

W kolejnym wpisie o tym na co pracownik będzie mógł przeznaczyć zgromadzone środki oraz PPE jako alternatywa dla PPK.

Zapraszamy jeszcze w tym tygodniu!

 

Autorzy:

Natalia Komarzańska – senior consultant, aplikant adwokacki, t: +48 71 75 00 723, natalia.komarzanska@olesinski.com

Joanna Dybciak – consultant, prawnik, t: +48 71 75 00 738, joanna.dybciak@olesinski.com

Autor: Natalia Komarzańska

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

natalia.komarzanska@olesinski.com

Więcej