Co w Prawie Piszczy | Nowy standard dotyczący systemu zgłaszania nieprawidłowości – ISO 37002
8557
post-template-default,single,single-post,postid-8557,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Nowy standard dotyczący systemu zgłaszania nieprawidłowości – ISO 37002

Problematyka whistleblowingu, określanego również jako „etyczne sygnalizowanie”, jest coraz częściej poruszana w dyskursie publicznym. W Polsce  nowe regulacje coraz częściej nawiązują do instytucji sygnalistów, ich ochrony, zgłaszania nieprawidłowości, czy też prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zajmuje się aktualnie opracowaniem międzynarodowego standardu zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości – normą ISO 37002.

Jak wskazuje „Fraud Magazine” celem nowej normy jest wprowadzenie praktycznych wskazówek i wytycznych dla przedsiębiorców dotyczących wdrażania, zarządzania, oceny, utrzymywania i ulepszania systemu zgłaszania naruszeń. Standard ten znajdzie zastosowanie w każdej organizacji – zarówno w małym przedsiębiorstwie, jak i w międzynarodowej korporacji. ISO 37002 ma pomóc przedsiębiorcom w zarządzaniu systemem zgłaszania nieprawidłowości uwzględniając w szczególności:

  • identyfikację i raportowanie potencjalnych nadużyć;
  • ocenę otrzymanych zgłoszeń;
  • sposoby rozwiązywania i wyjaśniania zgłoszonych nadużyć;
  • sposoby zamykania spraw związanych ze zgłoszonymi przez sygnalistów nieprawidłowościami.

 

Grupa zajmująca się opracowaniem normy wskazuje również, że kluczowe jest stworzenie w przedsiębiorstwie takiego środowiska, w którym ludzie śmiało mogą zgłaszać zaobserwowane uchybienia oraz swoje obawy. To zaś pozwoli na efektywne przeprowadzanie postępowań w przypadku zgłoszonych nieprawidłowości oraz skuteczne zapobieganie naruszeniom. ISO 37002 ma się także odnosić do potrzeby zapewnienia odpowiedniej ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości oraz wszystkich tych, którzy mogą być narażeni na negatywne skutki spowodowane takim zgłoszeniem.

Jak wskazuje „Fraud Magazine”, celem ISO 37002 ma być w szczególności:

  • określenie wytycznych dotyczących opracowania spójnych ram sposobu sygnalizowania nieprawidłowości, które z jednej strony stworzą odpowiednie środowisko ochronne dla sygnalistów, z drugiej pozwolą na szybką oraz właściwą reakcję na zgłoszone naruszenia;
  • pomoc w budowie zaufania między organizacją a jej interesariuszami (w tym pracownikami);
  • propagowanie dobrego poziomu zarządzania oraz transparentności wewnątrz organizacji;
  • utworzenie wytycznych w organizacji, mających na celu promowanie odpowiedniej kultury korporacyjnej, dzięki której pracownicy będą mogli swobodnie informować o potencjalnych nieprawidłowościach.

 

Prace nad dokumentem mają zostać zakończone do końca 2021 roku.

Autor: Justyna Papież

CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

justyna.papiez@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj