Spory gospodarcze cz.1 – kiedy spór sądowy Twojej firmy będzie postępowaniem gospodarczym?

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów przywracających w sądach odrębne postępowanie gospodarcze, zapraszamy na serię wpisów na naszym blogu, mających na celu przystępne przedstawienie:

– kluczowych zmian i nowości,
– skutków dla bieżącej działalności firmy,
– praktycznych wskazówek do wdrożenia.

Nowe regulacje będą bardzo obszerne, stad zmiana dotknie z pewnością nie tylko profesjonalnych pełnomocników, ale również samych przedsiębiorców. Mamy zatem nadzieję, że nasz cykl „ Spory gospodarcze – praktyczny drogowskaz” pomoże przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych realiów prowadzenia sporów gospodarczych i pozwoli im na lepsze zrozumienie własnych potrzeb i koniecznych działań.

W dzisiejszym, pierwszym wpisie prezentujemy, jak po nowelizacji rozszerzy się katalog spraw gospodarczych.

Nowelizacja procedury cywilnej

7 listopada wchodzi w życie szereg istotnych zmian w procedurze cywilnej. Jedną z nich jest nowy katalog spraw, które będę kwalifikowane jako sprawy gospodarcze

Postępowania gospodarcze dziś

Dziś sprawą gospodarczą jest spór między dwoma przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jest to także m.in. sprawa stosunku spółek, przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszenia środowiska czy z zakresu prawa upadłościowego.  W tym zakresie nowelizacja przepisów nic nie zmienia – sprawy tego typu nadal będę rozpatrywane w trybie gospodarczym.

Rozszerzony katalog spraw gospodarczych

Powyższy katalog postępowań ulega jednak rozszerzeniu m.in. o następujące rodzaje spraw:

– z umów o roboty budowlane,

– z umów związanych z procesem budowlanym, służących wykonaniu robót budowlanych (np. usługi geodezyjne, badania geologiczne, inwentaryzacje powykonawcze),

– z umów leasingu,

– przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie z mocy prawa lub czynności prawnej.

Z powyższego wynika, że postępowanie gospodarcze może mieć teraz zastosowanie także do podmiotów niebędących przedsiębiorcami, tj. do osób fizycznych. Dodatkowo może dotyczyć spraw, które nie pozostają w związku z samą działalnością gospodarczą firmy, która jest stroną sporu.

Osoby fizyczne, a także podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą jednak mogły zgłosić w sporze wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem trybu gospodarczego, co zasadniczo będzie dla nich korzystne.

Rozszerzenie katalogu spraw gospodarczych – praktyczne konsekwencje

Z założenia ww. rodzaje spraw wymagają rozpatrywania przez wyspecjalizowane i znające realia prowadzenia biznesu sądy gospodarcze. Nawet jeśli sprawa nie będzie teraz dotyczyć przedsiębiorcy, to jej charakter (związany choćby pośrednio z realiami gospodarczymi) przemawia, by była ona rozpatrzona właśnie przez sąd gospodarczy.

Zmianę tę należałoby ocenić pozytywnie, jednak nowe przepisy dot. postępowań gospodarczych powodują, że będą one bardziej skomplikowane i pełne formalnych pułapek. Rozszerzenie katalogu spraw gospodarczych sprawi, że będzie więcej rodzajów postępowań do których zastosowanie znajdą zaostrzone regulacje. Może to stanowić spore utrudnienie dla firm działających bez profesjonalnego pełnomocnika, które mogą mieć trudności w samodzielnym dochodzeniu swych praw w sądzie.

O szczegółowych zmianach w procesach gospodarczym będziemy pisać w naszych kolejnych wpisach dot. postępowań gospodarczych – zachęcamy do śledzenia naszego bloga co piątek!

Autor: Mateusz Kisiela

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

mateusz.kisiela@olesinski.com

Więcej