Korzystna zmiana stanowiska organów podatkowych w cenach transferowych

Przy określaniu straty podatkowej w kontekście zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych należy brać pod uwagę, czy strata powstała w źródle przychodu, z którym związana jest transakcja kontrolowana, zamiast: czy strata powstała w którymkolwiek ze źródeł. Jest to wniosek płynący z interpretacji indywidualnych wydanych w październiku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Problematyczna strata

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami ustawy o CIT dotyczącymi cen transferowych, powiązane podmioty krajowe mogą podlegać zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji pomiędzy sobą. Jest to możliwe wówczas, gdy podmioty te spełnią trzy warunki – nie korzystają z ustawowego zwolnienia z rozliczania podatku CIT, nie działają w specjalnej strefie ekonomicznej ani w oparciu o decyzję o wsparciu oraz nie ponoszą straty podatkowej.

W sierpniu zaczęły pojawiać się interpretacje indywidualne wskazujące, że poniesienie przez podatnika straty podatkowej w którymkolwiek ze źródeł przychodów blokuje mu możliwość skorzystania ze zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych. Ówczesna opinia organów podatkowych jednoznacznie wskazywała, że nawet jeśli transakcja kontrolowana dotyczy zyskownego źródła przychodów lub jeśli ogólny wynik finansowy podatnika jest dodatni, to i tak wystąpienie straty w drugim źródle przychodów przesądza o niemożności zastosowania zwolnienia.

Korzystne zwolnienie

W październiku ujawniło się nowe, zmienione na korzyść podatników podejście organów podatkowych. Odwrotnie niż wcześniej wskazano, że obowiązkowi dokumentacyjnemu będą podlegać jedynie transakcje kontrolowane związane ze źródłem przychodu, w którym powstała strata podatkowa (poza oczywistymi innymi wymaganiami ustawowymi). Przy spełnieniu pozostałych warunków transakcja kontrolowana związana z zyskownym źródłem przychodu nie będzie musiała być więc przez podatnika dokumentowana.

Należy zauważyć, że chociaż organy podatkowe nie wypowiedziały się jeszcze w tej sprawie w zakresie podatku od osób fizycznych, to jednak podobna regulacja zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji w ustawie o PIT sugeruje, że podejście powinno być analogiczne.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/ceny-transferowe/3103336,Strata-a-obowiazek-przygotowania-dokumentacji-cen-transferowych.html

Przy okazji zapraszamy na warsztaty transfer pricing dla branży automotive, które robimy z infor.pl

Autor: Paweł Sitnik

MANAGER
TRANSFER PRICING EXPERT

pawel.sitnik@olesinski.com

Autor: Dominik Piłat

CONSULTANT
DZIAŁ PODATKOWY

dominik.pilat@olesinski.com