Brexit: 1 lutego rozpoczął się okres przejściowy w relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a UE

Od 1 lutego 2020 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii przestało formalnie być członkiem Unii Europejskiej. Tym samym rozpoczął się okres przejściowy w relacjach gospodarczych.

 

Podstawowe zasady dot. okresu przejściowego istotne dla przedsiębiorców:
  1. Relacje pomiędzy państwami UE a Wielką Brytanią pozostaną niezmienione – w większości przypadków będzie traktowana tak, jakby w dalszym ciągu była członkiem Wspólnoty.
  2. Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE.
  3. Kolejnym krokiem będzie wynegocjowanie przyszłych warunków współpracy z pozostałymi państwami członkowskimi (np. kwestie ceł związanych z handlem towarami, świadczenia usług, współpracy sądowej). Brak porozumienia w tym zakresie przyniesie konsekwencje „bezumownego brexitu” – wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy o wystąpieniu.
  4. Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego odpowiednio o rok lub dwa lata.

 

Do kiedy obowiązuje okres przejściowy?

Umowa wyjścia przewiduje okres przejściowy trwający do 31 grudnia 2020 roku. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Wielka Brytania nie planuje jego przedłużenia.

 

Jak będzie wyglądać współpraca po 31 grudnia 2020?

Ostateczny kształt relacji gospodarczych z Wielką Brytanią będzie zależał od treści przyszłej umowy zawartej z Unią Europejską. Dotychczasowe  zasady współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Wielką Brytanią z pewnością ulegną zmianie.

 

Już teraz zachęcamy do przeanalizowania potencjalnych skutków brexitu dla Państwa działalności, w tym skutków ewentualnego „bezumownego brexitu”.

Autor: Mariusz Purgał