Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – już tylko 2 miesiące na zgłoszenie

Przedsiębiorcom zostały już tylko 2 miesiące na zweryfikowanie i zgłoszenie do rejestru beneficjenta rzeczywistego.

Przepisy nie są jasne i pojawia się mnóstwo pytań.

Czy prokurent może dokonać zgłoszenia? Jak znaleźć beneficjenta w spółce osobowej? Jak daleko szukać beneficjenta? O co chodzi z beneficjentem zastępczym? Jak zabrać się do identyfikacji beneficjenta? – to tylko niektóre z nich.

W cotygodniowym cyklu na naszym blogu będziemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i poruszać zagadnienia związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.

Poniżej prezentujemy garść podstawowych informacji, a już za tydzień rozprawimy się z pierwszymi pytaniami.

Zachęcamy do komentowania i zadawania pytań. Wspólnie przygotujmy się do wypełnienia zgłoszenia.

 

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

To elektroniczny rejestr, w którym znajdują się dane spółek, ich reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych. Rejestr jest powszechnie dostępny i jawny. Można znaleźć go tutaj: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Czy obowiązek zgłoszenia do rejestru mnie dotyczy?

Prawdopodobnie tak, ponieważ obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek, z wyjątkiem spółki partnerskiej i publicznej. Choć ta ostatnia często jest zaangażowana w poszukiwanie beneficjenta dla swoich spółek w grupie.

Mam tylko 1 wspólnika, który jest osobą fizyczną ujawnioną w KRS, czy muszę też dokonywać zgłoszenia?

Niestety tak. Rejestr działa odrębnie od KRS i ustawodawca wymaga wpisu od wszystkich spółek, niezależnie od jej wielkości i ilości wspólników.

Do kiedy mam czas na zgłoszenie?

Termin na zgłoszenie dla spółek powstałych przed 13.10.2019 r. (wtedy weszły w życie przepisy dot. CRBR) upływa 13.04.2020 r. Dla spółek nowych (powstałych po 13.10.2019 r.) to tylko 7 dni od wpisu do KRS.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna. Spółka może mieć 1 lub kilku beneficjentów. Żeby go wskazać konieczna jest analiza przesłanek uznania za beneficjenta, które można znaleźć w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czy w dwa miesiące znajdę beneficjenta?

To zależy jak rozbudowana jest grupa kapitałowa, w której znajduje się spółka. Czasami poszukiwania trwają naprawdę długo, szczególnie jeżeli zbieranie danych w grupie jest utrudnione (rozproszony akcjonariat, spółki zagraniczne w grupie). Warto więc nie czekać na ostatni moment i już dziś przystąpić do weryfikacji beneficjenta.

Co jeżeli nie dokonam zgłoszenia w terminie?

Istnieje ryzyko nałożenia kary na spółkę (do 1 mln zł) oraz pociągnięcia reprezentanta spółki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Co jeżeli błędnie wskażę beneficjenta?

Osoba podpisująca zgłoszenie ponosi odpowiedzialność karną i odszkodowawczą za prawdziwość danych zgłaszanych do rejestru.

Autor: Magdalena Kordas

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL

magdalena.kordas@olesinski.com

Więcej