Termin na wpis do CRBR wydłużony? – jest projekt ustawy

W weekend pojawiła się wstępna wersja projektu przepisów wprowadzających tzw. rządową tarczę antykryzysową. Projekt przewiduje wydłużenie terminu na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące.

Co istotne, projekt nie przewiduje żadnych zmian w razie wpisu nowych podmiotów do CRBR i aktualizacji zamieszczonych w nim informacji. W takim przypadku termin na zgłoszenie wciąż wynosi 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku aktualizacji informacji – 7 dni od dnia zmiany danych.

Dlatego z naszym cyklem wpisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wrócimy do Państwa w czerwcu. Po przerwie poruszymy m.in. temat beneficjentów zastępczych i podsumujemy największe problemy związane z ustaleniem beneficjenta rzeczywistego.

O ostatecznym brzmieniu przepisów i dokładnych terminach poinformujemy niezwłocznie po uchwaleniu ustawy.

 

Autor: Justyna Papież

SENIOR CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

justyna.papiez@olesinski.com