Wskazanie beneficjenta rzeczywistego na żądanie banku – FAQ

Bank prosi mnie o wskazanie beneficjenta rzeczywistego – z czego to wynika? Czy muszę go podać? Czy bank zgłosi za mnie beneficjenta rzeczywistego do CRBR? Masz wątpliwość? Wyjaśnienia znajdziesz w poniższym wpisie.

Dlaczego banki/ubezpieczyciele i inne podmioty proszą spółki o wskazanie ich beneficjentów rzeczywistych?

Bank czy ubezpieczyciel jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa). Zgodnie z art. 33 Ustawy Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Jedynym ze środków bezpieczeństwa finansowego jest właśnie identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli (pełny katalog zawiera art. 34 Ustawy).

Kto oprócz banków/ubezpieczycieli może żądać od spółek informacji dot. ich beneficjenta rzeczywistego?

Wszystkie tzw. instytucje obowiązane czyli np. notariusze w zakresie pewnych czynności, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Cała lista instytucji obowiązanych znajduje się w art. 2 ust. 1 Ustawy.

Co się stanie jeżeli spółka nie wskaże beneficjenta na żądanie instytucji obowiązanej?

Nie ma środków, które pozwoliłyby przymusić spółki do ujawnienia beneficjenta rzeczywistego instytucjom obowiązanym. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że w razie braku udzielenia odpowiedzi, instytucje obowiązane mogą odmówić przeprowadzenia transakcji/wykonania usługi.

Podałem swojego beneficjenta bankowi. Czy wypełniłem wszystkie obowiązki związane ze zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego?

Niestety nie. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego przez instytucję obowiązaną jest zupełnie niezależną czynnością od ustalenia i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR przez spółkę. Bank, inna instytucja czy nawet pełnomocnik, nie mogą dokonać zgłoszenia za spółkę. Do podpisu zgłoszenia uprawniona jest tylko osoba/osoby reprezentująca spółkę. Plusem jest fakt, że zarówno do banku, jak i do CRBR zgłaszamy tego samego beneficjenta rzeczywistego (chyba, że w międzyczasie zaszły w strukturze spółki jakieś zmiany).

Koronawirus a CRBR

Niezależnie informujemy, że prawdopodobnie wpis do CRBR, w związku z koronawirusem i planowaną ustawą dot. ułatwień dla przedsiębiorców, zostanie odroczony do 1 lipca 2020 r. Na ten moment nie ma jednak wiążącej ustawy i jako ostateczny termin na zgłoszenie traktujemy nadal 13.04.2020 r. Przypominamy też, że spółki utworzone po 13.10.2019 r. mają tylko 7 dni roboczych na wpis do CRBR. Będziemy monitorować temat i informować Państwa o ew. zmianach.

Autor: Magdalena Kordas

SENIOR CONSULTANT
RADCA PRAWNY

magdalena.kordas@olesinski.com

Więcej