ulga-na-robotyzacje

Ulga na robotyzację – nowe rozwiązanie na lata 2021-2025

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze założenia tzw. ulgi na robotyzację, zapowiadanej od kilkunastu miesięcy. Ministerstwo postanowiło czerpać z doświadczeń wdrożenia ulgi B+R. Ulga na robotyzację docelowo może działać podobnie, choć szczegółów na ten moment brak.

Projekt regulacji ma trafić do Sejmu jesienią, ale według zapowiedzi ulgę będzie można uwzględnić już w zaliczce za styczeń 2021 roku. Poniżej omawiamy aktualnie znane założenia oraz, bazując na naszym doświadczeniu we wdrożeniach IP Box i ulgi B+R, wskazujemy obszary, które naszym zdaniem już teraz warto mieć na uwadze.

Na czym polega korzyść i do kogo jest skierowana ulga na robotyzację?

Mechanizm wygląda znajomo – umożliwienie dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na inwestycję w robotyzację.

Rozwiązanie ma być skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową (produkcyjną), bez względu na rozmiar i branżę. Z ulgi będą mogli skorzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT.

Jakich kosztów dotyczy ulga na robotyzację

koszty-robotyzacji

Czym jest robot w rozumieniu ulgi na robotyzację?

Definicja robota przemysłowego ma być zawarta w ustawie PIT i CIT i być oparta o normę ISO 8373:2012.

Zgodnie z ww. założeniami robot przemysłowy oznaczać więc będzie maszynę:

  • automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową, stacjonarną lub mobilną, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne oraz dla zastosowań przemysłowych,
  • która ponadto spełnia łącznie cztery dodatkowe warunki dotyczące wymiany danych, połączenia z systemami teleinformatycznymi, monitorowania za pomocą określonych urządzeń oraz zintegrowania z innymi maszynami.

Jak skorzystać z ulgi na robotyzację?

Ulga ta będzie uprawniała podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części poniesionych wydatków, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiednie przygotowanie i wprowadzenie ulgi na robotyzację umożliwi więc – przy założeniu podstawowej stawki podatku (19%) – uzyskanie do 9,5% zwrotu z inwestycji na samej uldze (koszty kwalifikowane x 50% x 19%).

Jednocześnie, zgodnie z zapowiedziami, ulga na robotyzację będzie obowiązywać przez 5 lat, od 2021 do 2025 roku. Na dzień dzisiejszy nie zostało jednak określone, co w praktyce będzie znaczyło to ograniczenie obowiązywania ulgi i np. w jakim okresie będzie można rozliczyć poniesione wydatki.

Skorzystanie z ulgi na pewno będzie wymagało:

  • odpowiedniego rozpoznania kosztów kwalifikujących się do objęcia ulgą, w tym w szczególności odpowiedniej kwalifikacji nabywanych maszyn,
  • właściwej kalkulacji samej ulgi,
  • dopełnienia obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych.

Co budzi wątpliwości?

Już dzisiaj kilka praktycznych kwestii zastosowania ulgi na robotyzację budzi wątpliwości. Zaprezentowane założenia ulgi nie wyjaśniają jeszcze m.in.:

1. Czy z ulgi będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w specjalnej strefie ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu? Jeśli tak – jaka będzie relacja ulgi robotyzacyjnej do uzyskiwanej pomocy publicznej?

Kwestia ta może okazać się kluczowa, ponieważ znaczną część inwestorów w Polsce stanowią podmioty prowadzące działalność w SSE / PSI. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że korzystanie z podobnych ulg było ograniczone dla podmiotów korzystających ze zwolnień z podatku dochodowego.

2. Czy rozliczenie poniesionych kosztów będzie następowało jednorazowo, czy przez odpisy amortyzacyjne?

3. Jeżeli rozliczenie kosztów następowało będzie jednorazowo, to czy konieczne będzie utrzymanie własności zakupionych maszyn przez określony czas (na przykład analogicznie do regulacji pomocy publicznej w SSE/PSI)?

4. Jakie dokładnie będą obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne?

5. Czy i w jakim zakresie z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z innych gałęzi gospodarki, np. prowadzący działalność usługową?

Na bieżąco monitorujemy i będziemy informować o dalszych informacjach na temat planowanego rozwiązania, w tym – miejmy nadzieję – doprecyzowujących powyższe kwestie. Kiedy tylko poznamy szczegóły, będzie można rozpocząć opracowywanie koncepcji efektywnego wdrożenia i korzystania z ulgi na robotyzację.  

Jeżeli już teraz potrzebują Państwo konsultacji w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu!

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER | ADWOKAT | OW STATE AID jacek.luczynski@olesinski.com Więcej