Proces budowlany a COVID-19 – najważniejsze zmiany w przepisach cz.1

Druga fala epidemii COVID-19 znacząco wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej praktycznie w każdej z branż, w tym w branży budowlanej. Inwestorzy i wykonawcy biorący udział w procesie inwestycyjnym w czasie epidemii muszą mierzyć się z szeregiem trudności, a sytuacji nie ułatwia dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne.

Na początku pandemii, w marcu i kwietniu tego roku, na naszym blogu ukazał się szereg artykułów dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na proces inwestycyjny. Niezależnie od koronawirusa, we wrześniu tego roku, w życie weszła duża nowelizacja prawa budowlanego, o czym również pisaliśmy na naszym blogu (tu, tu i tu). W związku z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań, trwa nowa, wzmożona ofensywa legislacyjna. Wśród uchwalonych i projektowanych przepisów są także takie, które dotyczą prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych. Jakie? O tym w  artykule.

Zwolnienie z obowiązku ubiegania się o pozwolenia na użytkowanie

Ze wszystkich kontrowersyjnych przepisów dotyczących prawa budowlanego, które były wprowadzane w poszczególnych Tarczach, w obecnie obowiązującym brzemieniu specustawy COVID-19 został jedynie przepis art. 31zy1. Na jego podstawie, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (który wciąż trwa) zawieszone zostało stosowanie przepisów o wydawaniu pozwoleń na użytkowanie (wyjątek stanowią postępowania legalizacyjne i naprawcze).

Innymi słowy, w czasie obowiązywania stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego, można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego (do budowy którego wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy) po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Początkowo przepis art. 31 zy1 budził kontrowersje, ponieważ w czasie, w którym został uchwalony, obowiązywały jednocześnie przepisy o zawieszeniu biegu terminów administracyjnych. W aktualnym stanie prawnym takich przepisów nie ma, a terminy administracyjne biegną normalnie.

Projekt w sprawie zmiany terminów

Nie oznacza to jednak, że nie zostaną wprowadzone żadne regulacje dotyczące wpływu epidemii na bieg terminów administracyjnych. MSWiA poinformowało 06 listopada, że przygotowywane jest rozwiązanie umożliwiające wstrzymanie biegu terminów przez organ administracji publicznej na okres nie dłuższy niż 30 dni[i][ii]. . Projektowane rozwiązanie nie będzie zatem, tak jak przepisy uchwalone wiosną tego roku, całkowicie zawieszać biegu wszystkich terminów administracyjnych, ale pozwoli zawiesić bieg terminu, jeśli organ uzna to za zasadne. Jeżeli takie przepisy rzeczywiście zostaną uchwalone, będzie to miało potencjalnie ogromny wpływ na postępowania administracyjne i proces inwestycyjny, np. w sytuacji zawieszenia biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji o warunkach zabudowy. Póki co rozwiązania znajdują się w fazie projektu.

W kolejnym artykule z serii, który ukaże się na naszym blogu już za kilka dni poruszymy temat zawieszenia stosowania przepisów prawa budowlanego do inwestycji realizowanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Zachęcamy do lektury.


[i] https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/311089950-Urzedowe-terminy-bede-przesuwane-z-powodu-koronawirusa—jest-juz-projekt-nowych-przepisow.html

[ii] https://www.prawo.pl/samorzad/bieg-terminow-w-administracji-nowe-przepisy-pozwola-na,504348.html

Autor: Maciej Król

SENIOR MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL maciej.krol@olesinski.com Więcej

Autor: Szymon Gancewski

SENIOR ASSOCIATE | ADWOKAT | OW LEGAL szymon.gancewski@olesinski.com Więcej