Tarcza 6.0 – szansa na nowe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą tzw. tarczę antykryzysową. Jedną z najistotniejszych nowości jest propozycja nowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Wsparcie ma trafić do branż określonych według kryterium kodu PKD przeważającej działalności oraz stanowić pomoc de minimis.

Wsparcie jest przewidziane dla przedsiębiorców m.in. z branż retail, gastronomia, sport i rekreacja, ochrona zdrowia oraz prowadzących działalność artystyczno-kulturalną.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty, które na 30 września 2020 r. prowadziły działalność oznaczoną następującymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z,91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.

Prezentujemy podsumowanie najistotniejszych warunków, dotyczących przyznania dofinansowania do wynagrodzeń (nowy art. 15gga):

  1. dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń pracowników na okres 3 miesięcy;
  2. dofinansowanie przysługuje w wysokości 2000 zł miesięcznie na pracownika (musi być on zatrudniony minimum przez 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zaś wynagrodzenie nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia);
  3. dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom, którzy:
    – spełniają warunek spadku przychodów z danej działalności w następstwie wystąpienia COVID-19 w wysokości 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
    – spełniają standardowe warunki dla dofinansowań „tarczowych” (np. warunek braku zaległości podatkowych);
  4. świadczenia przyznawane mają być zgodnie z zasadami przyznawania pomocy de minimis i w jej ramach. W praktyce oznacza to konieczność weryfikacji dotychczasowego wykorzystania pomocy de minimis przez przedsiębiorcę;
  5. wnioski będzie można składać w terminie do 28 lutego 2021 r. do Wojewódzkich Urzędów Pracy – procedura jest zbliżona do procedury ubiegania się o dofinansowanie z art. 15g.

W projekcie przewidziano także możliwość przyznania przez Radę Ministrów dofinansowania innym przedsiębiorcom (inne kody PKD / zmodyfikowane warunki przyznania dofinansowania) w drodze rozporządzenia. Może to oznaczać, że w przyszłości Rada Ministrów rozszerzy katalog przedsiębiorców uprawnionych do dofinansowania. Na ten moment nie ma jeszcze jednak żadnych konkretnych deklaracji w tym zakresie.

Nowa „tarcza” to także inne zmiany w zakresie pomocy dla przedsiębiorców, w tym w zakresie świadczenia postojowego czy zwolnień ze składek ZUS.

O wszelkich postępach legislacyjnych będziemy na bieżąco informować. W międzyczasie zapraszamy do kontaktowania się z naszymi ekspertami:

Autor: Katarzyna Jarczyk

SENIOR ASSOCIATE | OW LEGAL katarzyna.jarczyk@olesinski.com Więcej