Komornik przeprowadzi licytację nieruchomości elektronicznie

W styczniu do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada uregulowanie elektronicznych licytacji nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. Jak będą wyglądały e-licytacje nieruchomości prowadzone przez komorników?

Licytacje elektroniczne również dla nieruchomości

Założenie nowelizacji jest proste – umożliwienie nabywania nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego na licytacji prowadzonej w sposób elektroniczny, na dedykowanej do tego platformie internetowej.

Co ciekawe, już teraz funkcjonują przepisy dotyczące e-licytacji i dedykowany do tego portal (licytacje prowadzone są w serwisie Krajowej Rady Komorniczej). Do tej pory jednak możliwe było sprzedawanie w ten sposób głównie ruchomości. Wyjątek stanowiły jedynie nieruchomości niezabudowane oraz będące w trakcie zabudowy, co do których możliwe było prowadzenie uproszczonej egzekucji z nieruchomości.

Nowelizacja zakłada, że e-licytację będzie można przeprowadzić do wszystkich nieruchomości. Ustawodawca planuje wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego całego osobnego rozdziału dotyczącego sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

E-licytacje w praktyce

Podstawowym warunkiem sprzedaży nieruchomości na e-licytacji jest wniosek wierzyciela. Wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek zarówno przed pierwszą, jak i przed drugą licytacją. Jeżeli w postępowaniu będzie brała udział większa liczba wierzycieli, wystarczające będzie złożenie wniosku przez tylko jednego z nich. Jeżeli żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, sprzedaż odbędzie się w trybie dotychczasowym, tj. na tradycyjnej licytacji.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie dostępu do dokumentów. W cyfrowej wersji licytacji dokument zawierający opis i oszacowanie nieruchomości znajdzie się w obsługującym przetarg systemie elektronicznym i będzie dostępny dla szerokiego grona nabywców. Potencjalni nabywcy nie będą mieli natomiast wglądu w akta całego postępowania egzekucyjnego, a do oceny stanu prawnego nieruchomości będzie im musiał wystarczyć właśnie opis i oszacowanie wraz z treścią księgi wieczystej.

Zgodnie z nowymi przepisami przetarg elektroniczny powinien trwać tydzień, wzorem funkcjonujących do tej pory w odniesieniu do ruchomości aukcji elektronicznych. Potwierdzeniem spełnienia warunków licytacyjnych (to jest przede wszystkim wpłacenie wadium) zajmie się komornik sądowy, jako prowadzący przetarg. W razie pozytywnej weryfikacji potencjalny licytant zyska możliwość dokonywania postąpień w toku przetargu.

Według założeń wprowadzane rozwiązania mają umożliwić szerszemu kręgowi uczestników udział w licytacji nieruchomości, pozwalając na uzyskiwanie wyższych cen ze sprzedaży nieruchomości i ogólne usprawnienie procesu egzekucyjnego. Celem jest również zwiększenie bezpieczeństwa licytacji dla osób biorących w nich udział w dobie pandemii koronawirusa.

Na ocenę, czy planowane rozwiązanie będzie chętnie wykorzystywane przez wierzycieli i spełni powyższe oczekiwania przyjdzie jednak czas dopiero po uchwaleniu przepisów i ich wejściu w życie.

Autor: Maciej Król

SENIOR MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL maciej.krol@olesinski.com Więcej

Autor: Piotr Olearczyk

SENIOR ASSOCIATE | ADWOKAT | OW LEGAL piotr.olearczyk@olesinski.com Więcej