Co za dużo, to niezdrowo? Czyli co warto załączyć do wniosku o przekształcenie spółki

Często spotykamy się z pytaniami, czy aby skutecznie przekształcić spółkę, należy do wniosku o wpis przekształcenia spółki w rejestrze przedsiębiorców załączyć plan przekształcenia spółki. W artykule wyjaśniamy, jak to wygląda w praktyce.  

Kiedy sąd zapozna się z planem przekształcenia spółki?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, plan przekształcenia spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy spółka jest przekształcana w spółkę akcyjną lub gdy przekształcany jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność.

W powyższych przypadkach sąd rejestrowy będzie miał możliwość zapoznania się z planem przekształcenia spółki, gdyż wraz z opinią biegłego, podlega on obligatoryjnemu złożeniu w sądzie. Niezależnie dobrą praktyką jest załączenie go już do wniosku o wyznaczenie biegłego do badania sprawozdania – z doświadczenia znamy sytuacje, gdy sąd wzywał do uzupełnienia wniosku o wyznaczenie biegłego właśnie o plan przekształcenia.

Czy do wniosku o wpis przekształcenia np. spółki komandytowej w spółkę jawną, załączyć plan przekształcenia spółki?

W pozostałych możliwych konfiguracjach przekształcenia spółek, np. gdy spółka komandytowa przekształca się w spółkę jawną, sytuacja wygląda odmiennie. Aktualnie sąd rejestrowy dowiaduje się o zamiarze przekształcenia spółki komandytowej dopiero w momencie złożenia wniosku o wpis przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców.

Kodeks spółek handlowych nie wymaga wprost załączenia do wniosku o wpis przekształcenia spółki planu przekształcenia. Obowiązek taki nie wynika również z ustawy o KRS. Na pierwszy rzut oka, nie ma zatem konieczności załączania planu przekształcenia spółki do wniosku o jego rejestrację.

Z doświadczenia jednak można się spodziewać, że niezałączenie planu przekształcenia do wniosku o rejestrację przekształcenia spółki, z dużym prawdopodobieństwem spotka się z wezwaniem sądu do przedłożenia takiego planu.

Czy faktycznie sąd rejestrowy ma podstawy do wezwania do przedłożenia planu przekształcenia spółki?

Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości – tyle wynika z art. 23 ust. 2 zd. 2 ustawy o KRS.

Powyższa podstawa prawna jest bardzo ogólna i to z reguły na nią powołują się sąd rejestrowe, gdy wzywają do przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. planu przekształcenia spółki. W przypadku przekształcenia spółki sąd rejestrowy na tej podstawie może badać, czy dokument został w ogóle sporządzony oraz czy dochowano pozostałych wymogów prawnych związanych z przekształceniem spółki.  

Można dyskutować, czy wspomniana podstawa prawna może być stosowana przez sąd rejestrowy automatycznie, skoro powinien on nabrać „uzasadnionych wątpliwości” co do zgodności wniosku z rzeczywistym stanem. 

Jeżeli jednak celem jest sprawne przeprowadzenie przekształcenia spółki, to z pewnością lepiej załączyć więcej niż mniej. Zawsze istnieje możliwość polemiki z sądem – ale czy warto ryzykować odmową wpisu przekształcenia spółki? Podsumowując, aby uniknąć komplikacji, lepiej załączyć plan przekształcenia do wniosku o wpis przekształcenia spółki. 

Autor: Cyryl Szudra

MANAGER | ADWOKAT | OW LEGAL cyryl.szudra@olesinski.com Więcej