Nowe zasady, wyższe poziomy wsparcia i łatwiejsze kryteria

Łatwiej o dofinansowanie dla przedsiębiorców – tak w skrócie można podsumować zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2030, które 25 marca zostały przyjęte uchwałą Rady Ministrów. Nowe projekty mogą liczyć na wsparcie nawet do 25% kosztów kwalifikowanych lub do 20 tys. zł. na jedno utworzone miejsce pracy. Celem zmian jest pobudzenie inwestycji w związku z pandemią COVID-19.

Łatwiej o wsparcie

Nowe zasady programu opierają się na  czterech obszarach zmian. Są nimi:

  • obniżenie ilościowych kryteriów inwestycyjnych
  • modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji
  • uproszczenie procedury aplikacyjnej
  • indywidualne podejście do przedsiębiorcy

W związku z nowelizacją, o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący następujące typy inwestycji:

  • Strategiczna – inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji na poziomie minimum 80 mln zł i nowych miejscach pracy – co najmniej 50;
  • Innowacyjna – inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji na poziomie minimum 5 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy – co najmniej 20, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa zdefiniowana w Programie;
  • Centrum Usług Biznesowych – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są określone procesy, o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy – co najmniej 100;
  • Centra Usług Badawczo-Rozwojowych – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych o kosztach inwestycji na poziomie co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem – co najmniej 10, w ramach której realizowane są wyłącznie określone procesy, polegające na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych.

Co istotne w przypadku reinwestycji w istniejącym zakładzie planowanej przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji, minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia dla każdego z typów inwestycji ulega obniżeniu o 50%.

Ponadto nowelizacja wprowadza obniżenie progów uprawniających do skorzystania z Programu: dla mikroprzedsiębiorstw o 90%, małych przedsiębiorstw o 80% oraz średnich firm o 70%.

Również dla inwestycji w miastach średnich tracących swoje funkcje społeczno – gospodarcze obniżono progi wejścia o 50%.

Kolejną nowością jest dodanie do stosowanego powszechnie podziału na mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorców kategorii przedsiębiorcy rozwijającego się. Oznacza ona firmy zatrudniające mniej niż 1000 pracowników z rocznym obrotem do 250 mln. Dla tych przedsiębiorców progi zostały obniżone o 50%.

Nowe kryteria

Zmianie uległy również kryteria jakościowe oceny inwestycji.

Modyfikacja obejmuje zmiany systemu funkcjonujących już w programie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie (zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium jakościowego), doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Istotnym obowiązkiem ciążącym na dużych przedsiębiorcach jest wydatkowanie 15% otrzymanego grantu na współpracę z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki lub ze szkołami ponadpodstawowymi.

Wsparcie  w ramach Programu może być pod pewnymi warunkami łączone z innymi instrumentami pomocy regionalnej, w tym zwolnieniem z podatku dochodowego w Polskiej Strefie Inwestycji.

Szansa dla projektów inwestycyjnych

Nowe założenia Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2030 mają przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju. Warto skorzystać z instrumentu, który po nowelizacji ułatwia otrzymanie wsparcia na nowe projekty inwestycyjne. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź chęci otrzymania pomocy w uzyskaniu środków:

Autor: Bartosz Jeziorski

SENIOR MANAGER | RADCA PRAWNY | OW STATE AID bartosz.jeziorski@olesinski.com Więcej

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER | ADWOKAT | OW STATE AID jacek.luczynski@olesinski.com Więcej