Nowa mapa pomocy regionalnej

Komisja Europejska przyjęła „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” na lata 2022-2027. Dokument ten określa kwestie związane z mapą pomocy regionalnej, zgodnie z którą od stycznia przyszłego roku inwestorzy z większości polskich regionów zyskają, a z kilku stracą.

Pomoc regionalna po zmianach

Największą stratę odczują inwestorzy w Warszawie i powiatach ościennych, gdzie przestanie być udzielana pomoc w postaci zwolnienia z CIT. Mapa pomocy regionalnej w skali całego kraju będzie jednak korzystniejsza – aż 9 regionów zyska na zmianach. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący zainwestować w otwarcie zakładów np. w województwie małopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, śląskim, czy świętokrzyskim, mogą poczekać z tym do 2022 roku. Będą mogli bowiem skorzystać z większych ulg w CIT.

Kto zyska, a kto straci

Po opracowaniu i przyjęciu mapy pomocy regionalnej w Polsce zgodnej z Wytycznymi, atrakcyjność pomocy publicznej zmieni się następująco:

  • Region warszawski wyodrębniony z woj. mazowieckiego przestanie otrzymywać pomoc w postaci zwolnienia z CIT
  • W regionach dolnośląskim i wielkopolskim intensywność pomocy publicznej zostanie ograniczona z 25 do 15%
  • Woj. pomorskie  – ograniczenie z 35 na 30%
  • Woj. małopolskie, śląskie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie oraz mazowieckie regionalne znajdą się wśród regionów, które zyskają na zmianach – bazowa intensywność pomocy ulegnie zwiększeniu
  • Obecny poziom nie ulegnie zmianie w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim oraz podlaskim

Dolnośląskie i wielkopolskie z ograniczonym wsparciem

Zmiana dla dużych przedsiębiorstw działających w województwie dolnośląskim i wielkopolskim oznacza istotne ograniczenie w możliwości uzyskania wsparcia.


Oba województwa staną się regionami „c”, w których udzielenie pomocy regionalnej dla dużego przedsiębiorstwa będzie możliwe wyłącznie na rzecz inwestycji, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą, tj. taką, która nie jest taka sama, ani podobna do działalności dotychczas prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Taka sama lub podobna działalność, to działalność wchodząca w zakres tej samej klasy (4 – cyfrowy kod) w NACE.

Praktyczną konsekwencją powyższej zmiany jest to, że od 1 stycznia 2022 roku duzi przedsiębiorcy zlokalizowani w tych województwach nie będą mogli uzyskać pomocy regionalnej, jedynie rozbudowując istniejący zakład (zwiększając jego moce produkcyjne), czy też dokonując istotnej zmiany w procesie produkcyjnym.

Ostatnia szansa na większą pomoc

W tych regionach to ostatni moment, aby skorzystać ze zwolnienia z CIT na obecnie obowiązującym poziomie. Przy planowaniu inwestycji warto rozważyć pozyskanie wsparcia (np. w formie decyzji o wsparciu, czy grantu w ramach wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki) przed 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku jakiekolwiek pytań w tym zakresie nasz zespół pomocy publicznej jest do dyspozycji.

_______________________________

Artykuł sporządzony został na podstawie informacji zawartych w Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027 przyjętych 19 kwietnia 2021 r. przez Komisję Europejską.