Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w pigułce

Z końcem lipca weszła w życie część przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym[1]nowej ustawy deweloperskiej. Na ich mocy utworzony został zapowiadany od dawna Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Choć fundusz powstał już teraz, związane z nim obowiązki wejdą w życie dopiero 1 lipca 2022 r., kiedy zacznie obowiązywać pozostała część przepisów ustawy. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji ma to umożliwić deweloperom przygotowanie się i przystosowanie przedsięwzięć do nowych przepisów – w szczególności do opłacania składek na DFG.

Co to jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny to wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, na którym gromadzone będą środki ze składek należnych od deweloperów. Składki te będą stanowiły nie więcej 1% (w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego) i nie więcej niż 0,1% (jeśli deweloper zdecyduje się na zamknięty rachunek powierniczy) wartości wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku z realizacją umów deweloperskich. Dokładne stawki procentowe określać będzie rozporządzenie do ustawy.  Ponadto, środki DFG będą pochodzić z odsetek ze składek, przychodów z lokaty  składek i z innych wpływów.

Głównym celem DFG jest zapewnienie zwrotu środków wpłaconych na rachunek powierniczy, w związku z zawartą z deweloperem umową w przypadku upadłości dewelopera. Ze środków funduszu będą oczywiście pokrywane również koszty jego obsługi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz wszelkie wydatki związane z realizacją jego zadań.

W związku ze wzrostem kosztów administracyjnych i dodatkowymi obowiązkami, jakie na branżę deweloperską nakładać będzie DFG, eksperci przewidują wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym do 2%.

Od kiedy składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Przepisy przejściowe wskazują, że ustawa wchodzi w życie rok po ogłoszeniu, tj. 1 lipca 2022 r. Nie oznacza to jednak, że każdy zakup nieruchomości od dewelopera będzie od tego czasu wiązał się z koniecznością odprowadzenia przez niego składki. Inwestycje, których sprzedaż rozpocznie się przed 1 lipca 2022 r. (w praktyce chociaż jedna umowa deweloperska musi zostać podpisana przed tą datą), nie zostaną objęte nowymi regulacjami. Koniec okresu przejściowego nastąpi 1 lipca 2024 r.  Po tej dacie, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny obejmie już wszystkie umowy. Przewidziany jest jeden wyjątek – jeżeli w okresie przejściowym zostanie zawarta umowa deweloperska, ale do dnia 1 lipca 2024 r. nie zostanie zawarta umowa przeniesienia własności nieruchomości, zastosowanie będzie miała jeszcze „stara” ustawa.

Podsumowując, dla zastosowania dotychczasowych regulacji, deweloper powinien rozpocząć sprzedaż przedsięwzięcia przed lipcem 2022 r., i zakończyć ją (a co najmniej podpisać wszystkie umowy deweloperskie) do lipca 2024 r.


[1] Dz. U. poz. 1177

Autor: Maciej Król

MANAGER RADCA PRAWNY maciej.krol@olesinski.com Więcej

Autor: Laura Brajer

JUNIOR ASSOCIATE DZIAŁ PRAWNY laura.brajer@olesinski.com