FENG – następca POIR na lata 2021-2027

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) finansowany z funduszy UE na lata 2014-2020, z którego wsparcia korzystało wielu przedsiębiorców, powoli dobiega końca. Rozdysponowywane są ostatnie środki, a kolejne projekty są kończone i wchodzą w okres trwałości. Jest to dobry moment, aby przyjrzeć się, co ma go zastąpić w kolejnej perspektywie finansowej, na lata 2021-2027.

Status FENG

We wrześniu zakończyły się konsultacje międzyresortowe programu pod nazwą Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który będzie następcą POIR. 5 listopada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało wysłuchanie odwrócone programu, które miało na celu zaprezentowanie zmian zaproponowanych podczas konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie uwag, które nie znalazły odzwierciedlenia w FENG. Czekamy na zatwierdzenie FENG przez Radę Ministrów i Komisję Europejską. W tym czasie można zapoznać się z projektem programu w serwisie internetowym poświęconym POIR:

Zarys programu

Budżet FENG ma wynieść niecałe 8 mld €. Projekty w ramach programu mogą być realizowane w latach 2021-2029, choć wątpliwe wydaje się ogłoszenie pierwszych konkursów jeszcze w tym roku. Program dzieli się na 4 priorytety – poniżej opiszemy priorytet I, który powinien być najciekawszy dla przedsiębiorców. Pozostałe przybliżymy w kolejnych wpisach na naszym blogu.

Priorytet I – dla kogo wsparcie?

Na priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Ministerstwo Funduszy planuje przeznaczyć 55% całego budżetu FENG, tj. ponad 4,3 mld €. Dofinansowanie ma być udzielane przez 2 instytucje: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR – wsparcie dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów). Środki będą dzielone w ramach konkursów. Planuje się, że będą mogli w nich startować pojedynczy przedsiębiorcy lub konsorcja, których liderem będzie musiał być przedsiębiorca.

Moduły dla przedsiębiorców

Innowacją w skali kraju ma być to, że projekty z I priorytetu będą mogły obejmować następujące moduły:

  • prace B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe, demonstratory, testy);
  • rozwój infrastruktury B+R (infrastruktura niezbędna dla realizacji agendy badawczej);
  • wdrożenie wyników badań;
  • rozwój kompetencji pracowników (nabywanie nowych umiejętności i wiedzy);
  • cyfryzacja przedsiębiorstw (cyfryzacja produktów, usług, procesów; cyberbezpieczeństwo);
  • zazielenienie przedsiębiorstw (ekoprojektowanie, oceny środowiskowe, weryfikacja technologii środowiskowych);
  • internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa (promocja zagraniczna).   

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy jego wniosek będzie obejmował tylko 1 moduł, czy też kilka różnych. Moduły „prace B+R” lub „rozwój infrastruktury B+R” mają być obligatoryjne, a pozostałe będzie można dobierać w zależności od potrzeb.

FENG, następca POIR, ma zawierać niebagatelny budżet i szereg ciekawych rozwiązań. Najbliższe miesiące pokażą, czy Komisja Europejska przychylnie spojrzy na propozycje Ministerstwa Funduszy.

Autor: Mateusz Składanowski

SENIOR CONSULTANT | OW TAX mateusz.skladanowski@olesinski.com Więcej