IPCEI – zmienione zasady dotyczące ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

Zmiany i nowości w prawie pomocy publicznej nie tylko nie zwalniają, ale wręcz nabierają tempa. Zaraz za zmianą Ram tymczasowych pomocy związanej z COVID-19 (o czym pisaliśmy tutaj), Komisja Europejska przyjęła zmienione zasady dotyczące ważnych projektów, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, tzw. IPCEI (Important Projects of Common European Interest).

Nowy komunikat IPCEI

W komunikacie określono kryteria, według których KE od 1 stycznia 2022 r. będzie oceniać wsparcie udzielane na rzecz międzynarodowych projektów, które z założenia mają umożliwiać innowacje. Przedmiotem oceny będą także inwestycje w infrastrukturę pośrednio przynoszące pozytywne skutki gospodarce całej Unii Europejskiej. Przyjęcie nowego komunikatu poprzedzone zostało oceną obecnych zasad pomocy publicznej i szerokimi konsultacjami ze stronami zainteresowanymi (w tym przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz obywateli).

IPCEI – co się zmieni?

Zmieniony komunikat IPCEI przewiduje szereg zmian, w tym w szczególności:

  • ułatwienie uczestnictwa w projektach IPCEI małym i średnim przedsiębiorcom (w tym umożliwienie mniejszym spółkom wnoszenia bardziej ograniczonego wkładu własnego)
  • wzmocnienie europejskiego charakteru projektów IPCEI (co do zasady będą musiały uczestniczyć w nich co najmniej 4 państwa członkowskie)
  • dostosowanie celów komunikatu do obecnych priorytetów unijnych (w tym w zakresie wspierania strategii środowiskowych i przyspieszenia transformacji ekologicznej)

Specyficzna procedura wsparcia

Do chwili obecnej KE wydała cztery pozytywne decyzje zatwierdzające projekty IPCEI – dotyczyły one mikroelektroniki, łańcucha wartości baterii oraz stałego połączenia kolejowo-drogowego w cieśninie Bełt Fehmarn. Ta wyjątkowa forma wsparcia zakłada nie tylko konieczność współpracy międzynarodowej, ale także specyficzny mechanizm jej pozyskiwania: najpierw KE wydaje decyzję obejmującą wszystkich przedsiębiorców zgłoszonych podczas notyfikacji projektu IPCEI, a dopiero w drugiej kolejności poszczególne spółki ubiegają się o pomoc na poziomie krajowym.

Charakterystyka projektów IPCEI została przez nas przedstawiona tutaj. Aktualnie specjaliści Grupy O&W, doradcy Olesiński & Wspólnicy wspólnie z O&W Analytics czynnie uczestniczą w projekcie IPCEI Hydrogen, który będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku nisko- i zero-emisyjnego wodoru i technologii wodorowych w Europie. Z tym większym zaciekawieniem będziemy monitorować wejście w życie nowego komunikatu i informować Państwa o kolejnych zmianach.

Autor: Maria Rudzińska