Nowe rozdanie w Polskiej Strefie Inwestycji – zmiany w progach inwestycyjnych

Pod koniec września 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował nowe dane dotyczące stopy bezrobocia – na 30 czerwca 2021 r. wyniosła ona 6%. Na poziomie całego kraju stopa przeciętnego bezrobocia zmalała tylko o 0,1 pp., ale w powiatach doszło do wielu zmian mających przełożenie na określenie minimalnych nakładów inwestycyjnych w Polskiej Strefie Inwestycji.

Zmiany minimalnych nakładów inwestycyjnych w wielu powiatach

Ze względu na obniżony poziom bezrobocia, w 63 lokalizacjach doszło do podwyższenia minimalnych nakładów inwestycyjnych. W 22 lokalizacjach progi się zmniejszyły. Do najbardziej drastycznych zmian doszło w powiatach żagańskim, gołdapskim i gryfickim, gdzie nastąpiły „podwyżki” wydatków z 20 mln PLN do 60 mln PLN.

Ze szczegółową analizą sytuacji w powiatach, w których doszło do zmian warunków inwestycyjnych, można się zapoznać tutaj.

Stopa bezrobocia a progi inwestycyjne

Poziom nakładów wymagany, by uzyskać decyzję o wsparciu uzależniony jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie, w którym ma być dokonana inwestycja.

W dalszym ciągu punktem wyjścia przy kalkulacji minimalnych wymaganych nakładów inwestycyjnych jest jednak poniższa tabela, obrazująca minimalne progi wydatków w zależności od poziomu bezrobocia w danej lokalizacji:

stopa bezrobocia = powiat / 6% (kraj)

W Polskiej Strefie Inwestycji mamy do czynienia z prostą zależnością – im większa jest stopa bezrobocia w danym powiecie, tym niższe nakłady trzeba zadeklarować, żeby uzyskać pomoc publiczną.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii powinno niedługo wprowadzić ułatwienia, w ramach których średnim przedsiębiorcom będzie przysługiwać redukcja kosztów kwalifikowanych o 90%, a nie o 80%, jak obecnie. Dodatkowo w przypadku tzw. reinwestycji dużych lub średnich przedsiębiorców, będą oni mogli skorzystać z obniżki o 50% kosztów kwalifikowanych, co w przypadku średnich przedsiębiorców przełoży się na „podwójną” obniżkę.

Nowa mapa pomocy regionalnej zatwierdzona

28 września 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowaną przez Polskę mapę pomocy regionalnej, która będzie obowiązywać w latach 2022-2027. To istotna informacja dla przedsiębiorców rozważających wsparcie w ramach PSI. W ramach nowej mapy pomocy regionalnej zyska wielu przedsiębiorców lokujących swoje inwestycje, np. w województwach śląskim, małopolskim czy opolskim, a na niekorzyść zmieni się sytuacja przedsiębiorców choćby w województwie pomorskim. Szczegółowo o planowanych zmianach pisaliśmy w jednym z newsletterów, dostępnym tutaj.

Ponowna kwalifikacja inwestycji

Przy rozważaniu inwestycji w najbliższym czasie, należy uwzględniać zarówno zmiany w zakresie minimalnych nakładów inwestycyjnych w poszczególnych powiatach, jak i nowelizację mapy pomocy regionalnej w Polsce.

Jeśli planowana przez Państwa inwestycja nie kwalifikowała się wcześniej do wsparcia w ramach Polskiej Strefie Inwestycji, to zachęcamy do analizy naszego zestawienia w celu weryfikacji. Może się okazać, że po wprowadzeniu zmian, tym razem spełnia ona próg wejścia, czyli jeden z podstawowych warunków decyzji o wsparciu, jakim jest poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych. W razie potrzeby nasi doradcy służą pomocą.

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej

Autor: Justyna Kania