Przedłużenie zasad pomocy publicznej udzielanej w związku z COVID-19

To zdecydowanie dobra informacja w zakresie pomocy publicznej – przedłużone zostały Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Komisja Europejska wydłużyła ich obowiązywanie do 30 czerwca 2022 roku. Komunikat ten został wydany przez KE w marcu 2020 r., aby umożliwić wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa, w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii koronawirusa.

Kolejna zmiana

To już szósta zmiana ram tymczasowych od momentu ich wprowadzenia. Wiceprzewodnicząca KE, Margrethe Vestager, zauważyła, że przedłużenie to pozwala na stopniowe i skoordynowane wycofywanie środków wprowadzonych w czasie kryzysu, bez ryzyka nagłego pogorszenia koniunktury, a przy tym odzwierciedla przewidywane silne ożywienie europejskiej gospodarki.

Nowe środki publiczne

KE wprowadziła także dwa nowe narzędzia, mające ułatwić państwom członkowskim walkę z kryzysem:

  • środki wsparcia inwestycji, dzięki którym państwa będą mogły tworzyć zachęty dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa i korzystać z nich w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej; państwa członkowskie mogą z nich korzystać do 31 grudnia 2022 r.
  • środki wsparcia wypłacalności, które mają pomóc w pozyskiwaniu funduszy prywatnych i ich udostępnianiu na inwestycje w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up i małe spółki o średniej kapitalizacji; państwa członkowskie mogą skorzystać z nich do 31 grudnia 2023 r.

Należy przy tym pamiętać, że wprowadzenie nowych środków przez KE nie oznacza ich automatycznego zastosowania przez państwa członkowskie. Mogą one kształtować i dobierać odpowiednie narzędzia w walce z kryzysem, a każdy nowy wprowadzany program czy też jego zmiana oznacza konieczność ich wcześniejszej notyfikacji Komisji.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie pozyskania pomocy publicznej (nie tylko środków opisanych powyżej), zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Autor: Maria Rudzińska