Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji stają się faktem cz. 1

Po blisko 7 miesiącach procedowania Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia dotyczącego pomocy przyznawanej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Tym samym 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie pełen pakiet zmian, które mogą istotnie wpłynąć na plany inwestycyjne wielu przedsiębiorców.

Kluczowe informacje

Flagowym punktem nowelizacji jest redukcja wymaganych kryteriów ilościowych (kosztów kwalifikowanych) o 50% przy reinwestycji. Ma to pozwolić niektórym przedsiębiorcom na realizację inwestycji objętych zwolnieniem podatkowym przy deklaracji niższych nakładów finansowych.

W ostatnim czasie sporo dzieje się w zakresie pomocy publicznej: zmiany w programie PSI w ramach Polskiego Ładu przybliżamy tutaj, a o corocznej modyfikacji progów inwestycyjnych w powiatach pisaliśmy tutaj.  Poniżej przedstawiamy pierwszą porcję najważniejszych zmian w zakresie ułatwień w ramach PSI – druga część artykułu pojawi się na naszym blogu 3 stycznia.

Obniżenie kryteriów ilościowych

Najbardziej spektakularną zmianą jest wprowadzenie niższych wymagań inwestycyjnych przy reinwestycjach średnich i dużych przedsiębiorców. W przypadku reinwestycji dokonywanej przez średniego przedsiębiorcę, wysokość kosztów kwalifikowanych będzie obniżana najpierw o 90%, a następnie o 50%, a w przypadku reinwestycji dużego – o 50%.

Kolejną zmianą jest utrzymanie redukcji minimalnych kosztów kwalifikowanych o odpowiednio 98% i 95% dla mikro- i małych przedsiębiorców. Korzystnie na nowelizacji wyjdą za to średni przedsiębiorcy, którym będzie przysługiwać obniżka o 90% (a nie o 80%), w przypadku inwestycji innych niż z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu.

Dla dużych i średnich przedsiębiorców przewidziano redukcję kosztów kwalifikowanych o 95% – warunkiem skorzystania z tej obniżki jest, by przedmiotem decyzji o wsparciu była wyłącznie usługa lub usługi mieszczące się w katalogu nowoczesnych usług dla biznesu. W przypadku reinwestycji dużego lub średniego przedsiębiorcy w tym zakresie, wysokość kosztów kwalifikowanych będzie obniżana najpierw o 95%, a następnie o 50%.

Równocześnie wykreślono także badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność B+R z listy działalności uprawniających do obniżki o 95% wymaganych kosztów kwalifikowanych.

Nowy schemat redukcji wymaganych kosztów kwalifikowanych

Poziom redukcji kosztów kwalifikowanychPodstawa redukcji
98%status mikroprzedsiębiorcy
95%status małego przedsiębiorcy
90% (z 80%)status średniego przedsiębiorcy
Dodatkowe ułatwienia dla średnich i dużych przedsiębiorców
95%Inwestycja w nowoczesne usługi dla biznesu
50%Reinwestycja, w tym w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu
WAŻNE: Przepisy regulujące redukcję wymaganych nakładów inwestycyjnych o 50% oraz o 90% na działalność prowadzoną przez średniego przedsiębiorcę będą obowiązywały przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Po tym czasie wrócimy do punkty wyjścia.

Sytuacja dużych inwestorów w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim

Do tej pory duży przedsiębiorca w województwie mazowieckim mógł uzyskać pomoc jedynie wtedy, gdy w wyniku nowej inwestycji miała być prowadzona działalność inna niż dotychczas.

W wyniku krajowych zmian odnoszących się do mapy pomocy regionalnej, nowy przepis łagodzi warunki inwestycyjne dużych przedsiębiorców w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w regionie warszawskim stołecznym. Co prawda w tych lokalizacjach nie będzie można realizować projektów zwiększających zdolności produkcyjne istniejących zakładów, ale możliwe będzie uzyskanie wsparcia na m. in. założenie nowego zakładu, czy dywersyfikację jego działalności.

Odejście od maksymalnych nakładów inwestycyjnych

Jak dotąd maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie były uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie mogła przekroczyć 130% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie zobowiązał się przedsiębiorca.

Nowelizacja zakłada odejście od uwzględniania w decyzjach o wsparciu dwóch kwot i ograniczenie się jedynie do 100%. W efekcie limit zwolnienia od podatku dochodowego będzie można budować jedynie o wartość minimalną wydatków, jaką zadeklaruje przedsiębiorca.

Wprowadzenie tej zmiany odbije się negatywnie na przedsiębiorcach, ponieważ będą oni mogli rozliczać koszty kwalifikowane tylko w zadeklarowanej przed laty wysokości, co nie pozwoli im uwzględniać, np. zmian cen surowców i produktów na rynku w toku realizacji inwestycji.

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach PSI opiszemy w drugiej części artykułu, który ukaże się 3 stycznia. Przedstawimy w niej cztery zupełnie nowe kryteria jakościowe i odniesiemy się do pozostałych zmian w tym zakresie. Wskażemy także obszary i miasta, które szczególnie zyskają na wchodzącej w życie nowelizacji.

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER | ADWOKAT | OW STATE AID jacek.luczynski@olesinski.com Więcej

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej