IPCEI, czyli nowe możliwości dofinansowania inwestycji

Kończy się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) finansowany z funduszy UE na lata 2014-2020. Na horyzoncie widać już jego następcę na lata 2021-2029 – program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Niedawno został on zatwierdzony przez Radę Ministrów i teraz czeka na akceptację Komisji Europejskiej. W artykule dostępnym TUTAJ przybliżyliśmy I priorytet nowego programu – „Wsparcie dla przedsiębiorców”.

Wśród różnych możliwości dofinansowania FENG pozwoli również na wsparcie projektów polskich przedsiębiorców, którzy uczestniczą w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).

IPCEI – co to takiego?

Jest to pomoc[1] przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów, które stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mają na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego. Projekty IPCEI mają umożliwić wprowadzenie przełomowych innowacji i realizację inwestycji infrastrukturalnych dzięki współpracy podmiotów z kilku państw członkowskich. IPCEI jest wyjątkową formą udzielania wsparcia, która dotyczyć może wyłącznie projektów zatwierdzonych uprzednio przez KE. Maksymalna wysokość wsparcia jest określana w oparciu o lukę w finansowaniu wyliczaną w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych – intensywność pomocy może sięgnąć do 100% ich wartości.

W listopadzie KE przyjęła zmieniony Komunikat dotyczący kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji IPCEI, o czym pisaliśmy na naszym blogu TUTAJ.

IPCEI w FENG

Na projekty w ramach IPCEI Ministerstwo Funduszy planuje przeznaczyć kilkaset milionów euro. Dofinansowanie dla przedsiębiorców rozdzielane będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Projekty IPCEI muszą posiadać komponent B+R (badania i rozwój) i mieć wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, dla których KE wydała uprzednio pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Tym samym będą musiały one obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co projekty IPCEI przedłożone wcześniej na poziomie UE. Finansowanie będzie mogło dotyczyć choćby projektów wpisujących się w cel szczegółowy związany z rozwojem inteligentnych systemów i sieci energetycznych, a także systemów magazynowania energii, w szczególności projektów dotyczących technologii wodorowych.

IPCEI stanowi ciekawy instrument, szczególnie dla dużych projektów planowanych przez przedsiębiorców we wskazanych przez UE sektorach. Szczególnie interesujący wydaje się rzadko spotykany poziom wsparcia, który może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych. FENG ma zapewnić finansowanie tych projektów u polskich przedsiębiorców, na co z niecierpliwością czekamy.


[1] Podstawą prawną dla projektów IPCEI jest Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w art. 107 ust. 3 lit. b

Autor: Mateusz Składanowski

SENIOR CONSULTANT TAX DEPARTMENT mateusz.skladanowski@olesinski.com Więcej