IPCEI Health – kolejna inicjatywa z zakresu projektów wspólnego europejskiego zainteresowania

Zdrowie jest motywem przewodnim nowego mechanizmu IPCEI. W połowie stycznia Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakończyło zbieranie opisów założeń projektów przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w kolejnej inicjatywie Important Projects of Common European Interest (więcej na temat IPCEI pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ).

Obszary potencjalnego zainteresowania

Propozycja wzoru dokumentacji przygotowana przez Ministerstwo wskazuje cztery główne osie, mające na celu wsparcie przemysłu europejskiego i zapewnienie konkurencyjności przemysłu UE na rynku światowym:

  1. Modernizacja procesów produkcyjnych,
  2. Innowacyjne produkty w nowych obszarach terapeutycznych,
  3. Medycyna personalizowana i MedTech,
  4. Gotowość na kryzysy zdrowotne.

Co istotne, wymienione powyżej obszary zainteresowania mają charakter wstępny i służą przede wszystkim zbadaniu aktualnej sytuacji na rynku. Rodzaje projektów, które będą finalnie wspierane w ramach mechanizmu IPCEI, mogą ulec zmianie.

Mechanizm IPCEI w praktyce

Co dalej z IPCEI Health?

Po rozeznaniu się Ministerstwa w zakresie zapotrzebowania na finansowanie projektów z obszaru zdrowia w ramach IPCEI, nastąpi właściwy nabór wniosków potencjalnych beneficjentów na etapie krajowym. Jeżeli Polska zdecyduje się na przystąpienie do tego międzynarodowego projektu,
w najbliższych miesiącach należy spodziewać się właściwej procedury, podczas której przedsiębiorcy będą mogli aplikować ze swoimi projektami.  Warto zatem trzymać rękę na pulsie – jeżeli ktoś nie wziął udziału we wstępnym naborze, będzie mieć szansę uczynić to w naborze właściwym.

IPCEI w O&W

Nasi specjaliści mają doświadczenie w niemal wszystkich przeprowadzonych na terenie naszego kraju inicjatywach w ramach IPCEI. Do tej pory doradcy O&W brali i dalej biorą czynny udział w projektach IPCEI bateryjnym (już po decyzjach KE) wodoru oraz mikroelektroniki (w trakcie procesu przed Komisją).

Z tym większym zaciekawieniem monitorujemy kolejne pojawiające się na rynku inicjatywy IPCEI i będziemy informować Państwa o następnych zmianach.

Autor: Maria Rudzińska

SENIOR ASSOCIATE | OW STATE AID maria.rudzinska@olesinski.com Więcej

Autor: Katarzyna Pamuła-Wróbel

DIRECTOR | OW STATE AID katarzyna.pamula@olesinski.com Więcej