Polski Ład a przekształcenie spółki – czy warto?

W ostatnim czasie w związku z rewolucją podatkową wprowadzoną m.in. przez tzw. „Polski Ład”, coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się, czy i w co przekształcić swoją działalność.

Najmniej korzystne formy działalności

Na ten moment ze względu na wzrost składki zdrowotnej (której nie można odliczyć od podatku) oraz obowiązującą od 2020 r. daninę solidarnościową najmniej korzystną formą działalności wydają się być spółka cywilna, jawna, partnerska oraz jednoosobowa działalność gospodarcza.

Część przedsiębiorców, którzy spełniają kryteria, zdecydowało przejść się na tzw. „ryczałt”, część zmienia formę prowadzonej działalności.

Co się opłaca?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Każdorazowo należy przeanalizować indywidualną sytuację danego przedsiębiorcy (m.in. poziom przychodów, kosztów, skład wspólników). Warto natomiast przyjrzeć się spółkom:

1. Komandytowej – ze względu na:

– brak daniny solidarnościowej po stronie wspólników,

– zryczałtowana składka zdrowotna

– możliwość zastosowania mechanizmu odliczenia i w praktyce jednokrotne opodatkowanie komplementariuszy,

– możliwość ograniczenia odpowiedzialności po stronie komandytariuszy przy jednoczesnym zastosowaniu niektórych zwolnień podatkowych.

2. Komandytowo-akcyjnej – ze względu na:

– brak daniny solidarnościowej, składek ZUS oraz składki zdrowotnej po stronie wspólników,

– możliwość zastosowania mechanizmu odliczenia i w praktyce jednokrotne opodatkowanie komplementariuszy ,

– brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki po stronie akcjonariuszy przy jednoczesnym zastosowaniu niektórych zwolnień podatkowych.

3. Z ograniczoną odpowiedzialnością – ze względu na:

– brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Wszystkie wymienione spółki mogą także skorzystać z tzw. „estońskiego citu” (czyli odroczenia opodatkowania do momentu wypłaty zysku ze spółki).

Przekształcenie – nie od ręki

Decydując się na zmianę formy prowadzonej działalności należy pamiętać, że jest to proces długotrwały. Samo przygotowanie dokumentacji (prawnej, księgowo-finansowej), a także oczekiwanie na wpis przekształcenia przez sąd to kwestia kilku miesięcy.

W kolejnych wpisach będziemy prezentować szczegóły dotyczące działalności poszczególnych spółek, a także opowiemy o samej procedurze przekształcenia. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

Autor: Magdalena Kordas

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL magdalena.kordas@olesinski.com Więcej