Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji stają się faktem cz. 2

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie PSI w większości weszła w życie 1 stycznia (część przepisów 31.12.21). Od tego czasu średni i duzi przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie przy mniejszych nakładach inwestycyjnych, dużym inwestorom zmienił się zakres nowych inwestycji możliwych do zrealizowania w niektórych lokalizacjach, a także wszyscy przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością kalkulowania wartości zwolnienia podatkowego jedynie od wysokości minimalnych wydatków. O tych wszystkich zmianach pisaliśmy tutaj.

W poniższym artykule przedstawiamy kolejne zmiany, które wpłyną na przedsiębiorców funkcjonujących w Polskiej Strefie Inwestycji.

Nowe kryteria jakościowe

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w samych kryteriach jakościowych. Wykreślone zostały dwa odnoszące się do utworzenia centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP oraz osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP.

W ich miejsce wprowadzone zostały kryteria obejmujące wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich i aktywizacji zawodowej oraz tworzenie powiązań regionalnych i współpracę z określonymi dostawcami.

Zupełną nowością jest wprowadzenie kolejnych kryteriów z zakresu robotyzacji i automatyzacji procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Na etapie ubiegania się o decyzję o wsparciu przedsiębiorcy będą mieli zatem prawo wyboru spośród nawet 13 kryteriów, a nie jak do tej pory – 10.

Czas pokaże, jak w realiach inwestycyjnych sprawdzą się nowe kryteria. Z pewnością jednak samo rozszerzenie ich listy spowoduje większą swobodę wśród przedsiębiorców, ponieważ nie idzie ono w parze ze zwiększeniem liczby kryteriów do zadeklarowania w celu uzyskania decyzji o wsparciu.

Dodatkowe preferencje geograficzne

Dotychczas w przypadku inwestycji w średnim mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminie graniczącej z takim miastem, duży przedsiębiorca musiał ponieść co najmniej 10 mln zł, niezależnie od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie. Nowelizacja rozporządzenia rozszerzy tę preferencję o gminę, na terenie której jest miasto średnie oraz o gminę graniczącą z taką gminą. Wystarczy przy tym, że większa część terenu objętego decyzją o wsparciu będzie znajdować się w jednej z premiowanych lokalizacji.

Z powyższą zmianą wiąże się rozszerzenie listy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Do obecnej listy 122 dołączy kolejne 17, tj. Głogów, m. Legnica, Świdnica, Świecie, Lubartów, Łuków, Łask, Opoczno, Lębork, Chojnice, m. Piekary Śląskie, m. Siemianowice Śląskie, Zawiercie, Ostróda, Iława, Chodzież, Stargard.

Zmiany te uznajemy za zdecydowanie na plus, ponieważ spowodują one „rozlanie” się na dużą część kraju preferencyjnych warunków wejścia do PSI – zarówno dla dużych przedsiębiorców, jak i sektora MŚP, dla którego te 10 mln zł będzie odpowiednio pomniejszane.

Zmiany w dotychczasowych kryteriach jakościowych

Kolejną pozytywną zmianą jest to, że w ramach inwestycji w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, nie będzie już wymagane od przedsiębiorcy, by nowa inwestycja obejmowała zarówno sektory strategiczne zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i inteligentną specjalizację województwa. Wystarczające będzie wpisanie się w jeden z tych programów.

Następna korzystna zmiana dotyczy kryterium zlokalizowania inwestycji na jednym z określonych obszarów. W związku z rozszerzeniem preferencji geograficznych, premiowane byłoby umiejscowienie inwestycji:

  1. w średnim mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze
    lub
  2. w gminie, na terenie której położone jest ww. miasto
    lub
  3. w gminie graniczącej z gminą, w której jest miasto średnie
    lub
  4. na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

Treść rozporządzenia znajduje się tutaj.

Wejście w życie rozporządzenia w połączeniu z Polskim Ładem oraz nową mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 z pewnością będzie swego rodzaju przetasowaniem w programie Polskiej Strefy Inwestycji. Z racji tego, że nowe przepisy odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu zarówno przedsiębiorców mających już decyzję o wsparciu, jak i tych, którzy dopiero  zamierzają ją uzyskać.

Autor: Jacek Łuczyński

MANAGER | ADWOKAT | OW STATE AID jacek.luczynski@olesinski.com Więcej

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej