Spółka komandytowo-akcyjna – 5 najważniejszych informacji

W ostatnim czasie zapomniana spółka komandytowo-akcyjna znów zyskała na atrakcyjności. Na ten moment, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące Polskiego Ładu oraz tzw. daninę solidarnościową, jest to jedna z najbardziej korzystnych form działalności (więcej na ten temat pisaliśmy tu). Sporo spółek zdecydowało się lub rozważa przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną.

W artykule przedstawiamy 5 najważniejszych informacji o tej formie prowadzenia działalności.

1.     Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej

W spółce komandytowo-akcyjnej występują 2 rodzaje wspólników:

– komplementariusze, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność (całym swoim majątkiem) za zobowiązania spółki. Reprezentują ją na zewnątrz i prowadzą jej sprawy (w skrócie decydują o spółce);

– akcjonariusze, którzy zwykle pełnią rolę inwestorów. Nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zasadniczo nie biorą czynnego udziału w bieżącej działalności spółki.

2. Koszty prowadzenia spółki komandytowo-akcyjnej

Przeciwnicy tej formy działalności wskazują, że prowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej jest droższe i obarczone większymi obowiązkami niż np. spółki z o.o. czy komandytowej. Faktycznie, decydując się na taką formę działalności, należy pamiętać o:

– minimalnym kapitale zakładowym, który wynosi 50 tys. zł (a niezależnie od tego, komplementariusz musi wnieść swój dodatkowy wkład). Oprócz kapitału zakładowego, konieczne jest utworzenie kapitału zapasowego i przelewanie na niego 8% zysku należnego akcjonariuszom, aż do uzyskania wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego;

– konieczności prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez upoważniony podmiot (zwykle Dom Maklerski) – koszt obsługi takiego rejestru nie jest jednak duży (ok. 70-200 zł za miesiąc).

3. Wymogi formalne

Decydując się na spółkę komandytowo-akcyjną warto pamiętać, że walne zgromadzenia (konieczne m.in. do zamknięcia roku w spółce) muszą odbywać się u notariusza.

Ważnym aspektem technicznym jest konieczność posiadania strony internetowej przeznaczonej do kontaktu z akcjonariuszami (w praktyce spółki tworzą odpowiednią zakładkę na swojej dotychczasowej stronie).

4. Spółka komandytowo-akcyjna – dla kogo?

Tą formę działalności powinny rozważyć np. osoby prowadzące spółki rodzinne, które planują poszerzać krąg wspólników o członków rodziny, czy spółki planujące korzystać z pracowniczych programów akcyjnych. To dobra opcja również dla spółek posiadających lub chcących pozyskać inwestora, który niekoniecznie chce angażować się w codzienną działalność spółki.

5. SKA – czy warto?

Spółka komandytowo-akcyjna ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Codzienna działalność spółki niewiele różni się od innych form prowadzenia działalności (np. spółki komandytowej). Większe są natomiast korzyści podatkowe:

  • brak daniny solidarnościowej,
  • możliwość skorzystania z mechanizmu odliczenia i w efekcie jednokrotne opodatkowanie PIT/CIT komplementariusza,
  • brak składki zdrowotnej,
  • brak składki ZUS.

Chociażby z tego powodu warto rozważyć przekształcenie prowadzonej działalności właśnie w spółkę komandytowo-akcyjną.  

Jeśli rozważają Państwo przekształcenie spółki, zapraszamy na nasze webinarium 17 lutego (czwartek), podczas którego omówimy  najkorzystniejsze formy prowadzenia działalności.

przekształcenie w spółkę jawną

Autor: Magdalena Kordas

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL magdalena.kordas@olesinski.com Więcej