Łatanie Polskiego Ładu, czyli kolejny projekt nowelizacji ustawy o PIT – AKTUALIZACJA

Po podpisaniu przez Prezydenta, w środę 9 marca nowelizacja ustawy o PIT została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zatem, nowe przepisy obowiązują dzień po opublikowaniu tj. od 10 marca 2022 roku. Przypominamy, że głównym założeniem nowelizacji jest „przeniesienie” na drogę ustawową treści rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 roku.

Najistotniejszą zmianą w porównaniu do pierwotnej wersji jest umożliwienie każdemu podatnikowi (czyli np. pracownikowi czy zleceniobiorcy) złożenie wniosku o niestosowanie nowego mechanizmu rozliczania zaliczek, wprowadzonego rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia. Dotychczas taki wniosek mógł złożyć wyłącznie pracownik, któremu pracodawca nie uwzględniał kwoty zmniejszającej podatek (425 zł miesięcznie) wskutek niezłożenia deklaracji PIT-2.

Niewątpliwie jest to zmiana oczekiwana przez wielu pracodawców i pracowników, ponieważ umożliwia im powrót do stanu prawnego sprzed 7 stycznia  – tzn. każdy pracownik / zleceniobiorca będzie mógł zdecydować czy stosować nowy mechanizm rozliczania zaliczek bez żadnych warunków. Ewentualny wniosek o niestosowanie tych przepisów złożony przez pracownika, pracodawca powinien zastosować w rozliczeniach miesięcznych najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia.

Senat zgłosił również poprawkę zakładającą, aby ustawa miała mieć zastosowanie formalnie dopiero od marca, co zostało jednak odrzucone przez Sejm. W konsekwencji, ustawa ma pokrywać okres rozliczeń od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r. (a w stosunku do stycznia 2022 mają być stosowane przepisy rozporządzenia).

Poza powyższym, pozostałe istotne zmiany są w zgodzie z pierwotną wersją projektu, tj.:

  • podatnicy mogą złożyć oświadczenie PIT-2 w dowolnym momencie w trakcie roku (dotychczas możliwe to było wyłącznie przed pierwszą wypłatą w danym roku podatkowym), a pracodawca będzie miał obowiązek zastosowania się do tego oświadczenia również w trakcie roku (najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia),
  • PIT-2 złożony przed wejściem w życie niniejszej ustawy zachowują dalej swoją ważność (na ten moment nie ma też nowej wersji oświadczenia, zatem w dalszym ciągu właściwą wersją do składania oświadczeń jest wersja nr 7),
  • PIT-2 będą mogli złożyć również emeryci oraz renciści, jeżeli przekażą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek (np. EPD-18) o niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek od pobieranej emerytury czy renty.

W dalszym ciągu czekamy na inne projekty ustaw dotyczące zmian, o których wspominał premier m.in. w zakresie ulgi dla klasy średniej.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych projektach zmian.

Autor: Mateusz Ostrzygalo

CONSULTANT | OW TAX mateusz.ostrzygalo@olesinski.com

Autor: Piotr Mamiński