Ulepszony Polski Ład? projekt nowelizacji

24 marca 2022 r. pojawiła się obszerna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu, wprowadzająca sporo zmian w przepisach podatkowych. Po pierwszej analizie projektu, zmiany wydają się systemowe. Spora część z nich jest korzystna dla podatników. Proponowane wejście w życie nowych przepisów to 1 lipca 2022 r. (chociaż spora część zmian ma być również stosowana do dochodów uzyskiwanych już od 1 stycznia 2022 r.).

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Polskiego Ładu to:

— całkowita likwidacja ulgi dla klasy średniej;

— obniżenie pierwszej stawki skali podatkowej z 17% do 12% (dla wszystkich podatników na skali podatkowej, tj. pracowników, emerytów, przedsiębiorców);

— wprowadzenie składki społecznej i zdrowotnej dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych;

— wprowadzenie składki zdrowotnej dla wszystkich prokurentów;

— umożliwienie co do zasady odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania (nie od podatku) w przypadku niektórych przedsiębiorców, tj.

  • podatek liniowy – do wysokości 8.700 zł odliczenia w formie KUP (kwota ta będzie waloryzowana corocznie w drodze obwieszczenia Ministra Finansów),
  • ryczałt – 50% zapłaconej składki zdrowotnej do odliczenia od przychodu;

— odroczenie terminu wejścia w życie obowiązku przesyłania elektronicznych ksiąg:

  • dla podatników CIT – od 2024 r. (dla PGK i dużych podatników), od 2025 r. dla podatników VAT, od 2026 r. dla pozostałych podatników;
  • dla podatników PIT – od 2026 r. (chyba, że są podatnikami VAT, to od 2025 r.)

— powrót wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem i kwota wolna dla dziecka rozliczającego się z samotnym rodzicem oraz podwyższenie limitu zarobków przy uldze na dziecko do 16.061,28 zł;

— zmiany w PIT-2 (terminy i sposób złożenia/ wycofania);

— zmiany w sposobie obliczania i wpłacania zaliczek na podatek z różnych tytułów, w tym z tytułów socjalnych;

— likwidacja ulgi zabytkowej tzw. ulgi pałacyk plus.

Projekt ustawy znajduje się pod linkiem.

Obecnie trwają konsultacje publiczne tego projektu.

Wpis będziemy na bieżąco aktualizować o nowe zmiany w procesie legislacyjnym.

Autor: Wojciech Niedźwiedzki

Więcej